Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Zespół Elektroenergetyki

 1. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.
 2. Łączniki w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych – rodzaje, kryteria doboru.
 3. Układy pomiarowe oraz urządzenia stosowane w elektroenergetycznych układach pomiarowych.
 4. Konstrukcje wsporcze stosowane w sieciach elektroenergetycznych – podział oraz dobór.
 5. Przewody i kable stosowane w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych – budowa, kryteria doboru.
 6. Schematy zastępcze urządzeń elektroenergetycznych.
 7. Straty mocy i energii w układach elektroenergetycznych.
 8. Badania odbiorcze oraz okresowe w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.
 9. Zasady obliczania prądów zwarciowych w układach elektroenergetycznych.
 10. Zasady projektowania instalacji oświetleniowych w obiektach technicznych.
 11. Wytwarzanie energii elektrycznej – technologie, procesy.
 12. Charakterystyki niezawodnościowe urządzeń i instalacji elektrycznych.
 13. Idee działania podstawowych zabezpieczeń elektroenergetycznych.
 14. Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.
 15. Rozpływy mocy w sieciach i systemach elektroenergetycznych.
 16. Bezpieczeństwo pracy i stabilność systemów elektroenergetycznych.
 17. Stacje elektroenergetyczne – podział, zadania, układy połączeń.
 18. Analiza kosztów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej.
 19. Oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko.
 20. Parametry jakościowe charakteryzujące energię elektryczną.

Plik do wydruku (PDF dostępny cyfrowo, 123 kB)

Zespół Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

 1. Podstawowe elementy bierne obwodu (rezystor, kondensator, cewka). Zależności pomiędzy prądami i napięciami w tych elementach.
 2. Elementy aktywne obwodu (źródła napięcia lub prądu, rzeczywiste lub idealne). Charakterystyki źródeł.
 3. Definicja i sens fizyczny wartości skutecznej sygnału oraz wartości średniej sygnału. Zależności, które można stosować przy obliczeniu wartości skutecznej dla przebiegów odkształconych okresowych: w sposób dokładny, w sposób przybliżony (na podstawie szeregu Fouriera).
 4. Definicja mocy chwilowej, czynnej, biernej i pozornej w obwodach jednofazowych prądów sinusoidalnie zmiennych. Sens fizyczny poszczególnych pojęć oraz jednostki w jakich są wyrażane. Związki matematyczne między mocami.
 5. Warunki dopasowania odbiornika do źródła w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego ze względu na moc czynną oraz na moc pozorną.
 6. Parametry rezonansowe układu szeregowego i równoległego (pulsacja rezonansowa, dobroć, tłumienie, rozstrojenie bezwzględne i względne, pasmo przenoszenia, selektywność).
 7. Zjawiska fizyczne występujące przy sprzężeniach magnetycznych (indukcja własna i wzajemna). Zaciski jednoimienne. Sposoby analizy takich obwodów (prawa Kirchhoffa, eliminacja sprzężeń, metoda oczkowa).
 8. Układ trójfazowy z odbiornikami połączonymi w gwiazdę (układ z przewodem zerowym lub bez, odbiornik symetryczny lub niesymetryczny). Tok obliczeń układu, wykres wektorowy.
 9. Układ trójfazowy z odbiornikami połączonymi w trójkąt (odbiornik symetryczny lub niesymetryczny). Tok obliczeń, wykres wektorowy.
 10. Pomiar mocy czynnej w układzie trójfazowym symetrycznym i niesymetrycznych. Układ Arona do pomiaru mocy. Pomiar mocy biernej w układzie trójfazowym.
 11. Wzory definiujące parametry robocze czwórników. Zależności opisujące wybrane parametry robocze w funkcji dowolnej macierzy charakteryzującej czwórnik.
 12. Stany nieustalone (przejściowe) w obwodach elektrycznych prądu stałego i przemiennego: skokowe załączanie obwodów RLC; skokowe wyłączanie obwodów RLC; skokowa zmiana napięcia w obwodach RLC; ładowanie i rozładowanie kondensatora prądem stałym: w obwodach RC, RLC. Przebiegi prądu i napięć w układzie w stanie nieustalonym. Stała czasowa układu.
 13. Schemat zastępczy linii przesyłowej prądu przemiennego, strata prądu i strata napięcia w linii. Wykres wektorowy układu przy obciążeniu dwójnikiem R, RC, RL i w biegu jałowym.
 14. Podstawowe równania opisujące pole elektromagnetyczne. Podstawowe prawa elektromagnetyzmu oraz elektromechanicznego przetwarzania energii.
 15. Błąd graniczny na wybranym przykładzie miernika cyfrowego i przyrządu analogowego.
 16. Obliczanie niepewności pomiaru bezpośredniego i pośredniego. Zapis wyniku pomiaru.
 17. Metody pomiaru rezystancji i impedancji. Źródła błędów.
 18. Pozycyjne systemy liczbowe. System dwójkowy. Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi.
 19. Kodowanie liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych (standard IEEE 754) w systemach komputerowych.
 20. Ogólna struktura programu i podstawowe typy danych w programach w języku C.

Plik do wydruku (PDF dostępny cyfrowo, 130 kB)

Zespół Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

 1. Budowa, zasada działania, schematy zastępcze i podstawowe charakterystyki maszyn elektrycznych. Analiza strat energii w maszynach elektrycznych.
 2. Budowa i zasada działania elektromaszynowych elementów automatyki.
 3. Struktura i zasady syntezy układów regulacji prędkości z silnikami prądu stałego.
 4. Uproszczone układy sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych (u/f=const., sterowanie poprzez charakterystyki prąd-poślizg).
 5. Sterowanie częstotliwościowe silników indukcyjnych zgodnie z metodami: bezpośredniej orientacji polowej (DFOC), pośredniej orientacji polowej (IFOC) oraz DTC.
 6. Metody regulacji prędkości w układach napędowych z silnikami prądu stałego i przemiennego. Metody oceny jakości zamkniętych układów regulacji.
 7. Rodzaje hamowań stosowanych w układach napędowych z silnikami prądu stałego i przemiennego.
 8. Sposoby eliminacji wpływu zakłóceń (elektromagnetycznych, magnetycznych, elektrostatycznych) na pracę układów elektroniki przemysłowej.
 9. Budowa, zasada pracy oraz programowanie sterowników PLC.
 10. Przekształtniki DC/DC, podstawowe topologie układów jednokwadrantowych i wielokwadrantowych, układy z komutacją miękką i twardą.
 11. Przekształtniki DC/AC (falowniki), metody MSI, układy zamknięte i otwarte, zaawansowane metody sterowania. Analiza strat energii w przekształtnikach.
 12. Przekształtniki AC/DC pracujące z jednostkowym wejściowym współczynnikiem mocy, filtry aktywne, kompensacja mocy biernej. Analiza strat energii w przekształtnikach.
 13. Sposoby realizacji typowych podzespołów (filtry, regulatory, ograniczniki sygnału, przetworniki A/C i C/A itp.) w układach elektroniki przemysłowej.
 14. Układy pomiarowe wielkości elektrycznych (prąd i napięcie) oraz nieelektrycznych (prędkość i położenie).
 15. Źródła energii elektrycznej i parametry źródeł: prądu stałego, prądu przemiennego (jednofazowe, trójfazowe, napięciowe, prądowe). Stany źródeł (jałowy, zwarcia, obciążenia), sprawność źródeł. Źródła jako wydajniki i odbiorniki energii elektrycznej. Współpraca źródeł energii połączonych: szeregowo, równolegle, w sposób mieszany.
 16. Pole elektryczne (natężenie pola, siły działające w polu). Pole magnetyczne (indukcja, strumień magnetyczny, siły działające w polu). Energia i moc elektryczna: prądu stałego, prądu przemiennego (1-fazowego, 3-fazowego), prądu zmiennego niesinusoidalnie (odkształconego), bilans mocy w obwodach elektrycznych.
 17. Rodzaje, budowa oraz architektura układów mikroprocesorowych (różnice pomiędzy mikrokontrolerem, a mikroprocesorem oraz wynikające z tego podziału zalety i wady).
 18. Zastosowanie układów mikroprocesorowych w aplikacjach związanych z energoelektroniką i napędem elektrycznym (przydatność mikrokontrolera/mikroprocesora w tego typu aplikacjach).
 19. Podstawy techniki sterowania adaptacyjnego na przykładzie członu inercyjnego I rzędu.
 20. Synteza obwodu regulacji prądu stojana silników indukcyjnych.

Plik do wydruku (PDF dostępny cyfrowo, 129 kB)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.