Wydział Elektryczny PB

Staże 2024

Harmonogram

 • 29.03.2024 r. – Informacja o zasadach rekrutacji i miejscach staży
 • 08.03.2024 r. – Wskazanie przez Pracodawców studentów, którzy mogą kontynuować praktyki bez ponownej rekrutacji
 • 03.04.2024 r. do 17.04.2024 r. – Składanie przez studentów wniosków o staż
 • 22.04.2024 r. do 9.05.2024 r. – Rozmowy kwalifikacyjne u Partnerów kształcenia praktycznego
 • 17.05.2024 r. – Decyzja w sprawie zakwalifikowania na staże
 • 23.05.2024 r. do 06.06.2024 r. – Kwalifikacja dodatkowa na staże studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani w terminie podstawowym
 • 14.06.2024 r. – Wystawienie przez Dziekanat WE skierowań na staże
 • 15.06.2024 r. do 21.06.2024 r. – Podpisanie umów o staże (student – pracodawca-uczelnia) i złożenie dokumentów do Dziekanatu
 • od 01.07.2024 r. – Właściwa realizacja stażu (łącznie 12 tygodni)
 • do 01.10.2024 r. – Rozliczenie merytoryczne z realizacji staży

Szczegółowy harmonogram (dokument PDF dostępny cyfrowo, 52 kB)

Program stażu

Student będzie realizował prace i zadania zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu, opracowanym wspólnie z opiekunem stażu w oparciu o program przedmiotu „Staż przemysłowy” (dokument PDF dostępny cyfrowo, 53,9 KiB) – (dotyczy studentów II semestru).

Rekrutacja

Rekrutacja na staż będzie przeprowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę internetową. Każdy student musi wypełnić w formie elektronicznej:

 • Wniosek o staż
 • Ankietę – badanie kompetencji

oraz obowiązkowo dołączyć w formie pliku PDF:

 • Indywidualnie opracowane CV
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (odrębny formularz dla każdego Partnera kształcenia praktycznego).

We wniosku student wskazuje nie więcej niż pięć firm – Partnerów kształcenia praktycznego, w kolejności preferowanej przez kandydata, do których zostaną przesłane dokumenty rekrutacyjne.

Termin rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się 3 kwietnia 2024 r. i będzie trwała do 21 kwietnia 2024 r..

Dokumenty

Regulamin kształcenia praktycznego (dokument PDF dostępny cyfrowo, 229,7 KiB)
Wniosek o staż (dokument Word, 22 KiB)
Ankieta – badanie kompetencji (dokument Word, 23,6 KiB)

Z pozostałymi dokumentami dotyczącymi rekrutacji i realizacji staży można zapoznać się tutaj. Obowiązują identyczne wzory jak dla praktyk.

Wykaz miejsc odbywania stażu, które zadeklarowali Partnerzy kształcenia praktycznego

AC S.A.
42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Podczas praktyk student studiów dualnych zostanie zaznajomiony z procesem projektowania, testowania i wytwarzania wyrobów elektronicznych. Praktykant będzie miał możliwość poznać zakres obowiązków i specyfikę pracy poniższych działów w firmie AC.

 • dział technologiczny,
 • dział montażu SMD i SMT elektroniki,
 • dział badań i rozwoju prototypów,
 • laboratorium pojazdów samochodowych.
Wymagania dotyczące stażysty
 • znajomość zagadnień elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów w języku C/C++,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • otwartość na „nowe wyzwania”.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

AquaRD Sp. z o.o.

Hetmańska 103, 15-727 Białystok

Dział Programistów Aplikacji

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 • Wsparcie programistów aplikacyjnych w zakresie tworzenia oprogramowania serwerowego, frontendowego oraz na urządzenia.
 • Dokumentowanie wykonanej pracy.
Wymagania wobec praktykanta
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu .NET, Futter, JScript, Angular oraz umiejętność wykorzystywania ich w praktyce.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 w tym umiejętność swobodnego posługiwania się dokumentacją techniczną w języku angielskim.

Dział Rozwoju Hardware’u

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 • Wsparcie konstruktorów elektroniki i mechaniki w zakresie opracowywania nowych rozwiązań, montażu, uruchamiania i testowania prototypów, tworzenia dokumentacji.
 • Dokumentowanie wykonanej pracy.
Wymagania wobec praktykanta
 • Pasja do inżynierii.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki i mechaniki oraz umiejętność wykorzystywania ich w praktyce.
 • Umiejętność posługiwania się schematami ideowymi (elektrycznymi i elektronicznymi) oraz rysunkiem technicznym.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 w tym umiejętność swobodnego posługiwania się dokumentacją techniczną w języku angielskim.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 1. Praktykant w Biurze Projektowym
  Miejsce praktyki: ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Zakres czynności: asystowanie w pracach projektowych pod nadzorem i w uzgodnieniu z Projektantem:
  • opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, w zakresie automatyki przemysłowej, automatyki budynkowej;
  • opracowywanie projektów budowlanych.
 2. Praktykant w Dziale Serwisu
  Miejsce praktyki: 15-001 Białystok, ul. Generała Władysława Andersa 15
  Zakres czynności: Udział w pracach Działu Serwisu takich jak:
  • usługi serwisowe w zakresie układów automatyki;
  • sprawdzenia kontrolne układów automatyki;
  • sprawdzenia i kalibracja urządzeń pomiarowych.
 3. Praktykant w Dziale Realizacji
  Miejsce praktyki: 15-257 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 95F
  Zakres czynności: Prace montażowe systemów zasilania, instalacji elektrycznych, systemów AKPiA), prefabrykacja szaf sterowniczych.
 4. Praktykant w Dziale Systemów Sterowania
  Miejsce praktyki: 15-257 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 95F
  Zakres czynności: Udział w pracach Działu Systemów Sterowania takich jak:
  • tworzenie aplikacji/standardów dla sterowników przemysłowych;
  • projektowanie i programowanie systemów wizualizacji procesów;
  • dobór rozwiązań technicznych, programowych, sprzętowych, sieciowych do realizowanych projektów;
  • programowanie i uruchamianie robotów przemysłowych.
Wymagania dotyczące stażysty
 • zaangażowanie;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • samodzielne rozwiązywanie problemów;
 • optymistyczne nastawienie;
 • otwartość, komunikatywność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ekto Sp. z o.o.

Szosa Baranowicka 44, Zaścianki

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

W trakcie trwania stażu w siedzibie Spółki praktykant będzie uczestniczył w pracach wykonywanych w:

 • Dziale Rozwoju Produkcji,
 • Dziale Realizacji.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • podstawowa wiedza z elektroenergetyki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie,
 • chęć zdobycia wiedzy praktycznej.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagany.

Elektrometal Energetyka S.A.
Mazura 18A, 02-830 Warszawa
od 1 lipca 2021: Działkowa 67, 02-234 Warszawa

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

W trakcie trwania stażu praktykant będzie miał szansę poznać jak wyglądają poszczególne etapy procesu produkcyjnego zarówno od strony przygotowania dokumentacji, planowania produkcji, a także samej produkcji.

Proponowany zakres obowiązków:
 • udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektromechaniki,
 • pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych,
 • możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów,
 • uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.
Wymagania dotyczące stażysty
 • podstawowa wiedza z elektrotechniki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, kreatywność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Elmont Sp. z o.o. (dawniej Elektromontaż Wschód Sp. z o.o.)
Białostocka 5, 16-070 Łyski

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Wsparcie Kierownika Kontraktu na budowach w zakresie nadzoru nad brygadami monterskimi, kompletowaniem dokumentacji powykonawczej. Udział w nadzorze podwykonawców i procesach montażu aparatury.

Wymagania dotyczące stażysty

Znajomość rysunku technicznego, zasad kompletacji dokumentacji w tym DTR, certyfikatów, protokołów itp.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pracownia Projektowa ENSPRO Sp. z o.o.
Białostocka 5, 16-070 Łyski

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Osoba odbywająca staż w Pracowni Projektowej Enspro Sp. z o.o. będzie miała możliwość uczestnictwa w projektowaniu zarówno prostych instalacji elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych, poprzez linie SN, aż po stacje elektroenergetyczne 110/15 kV, w tym stacje w izolacji gazowej GIS. Głównym obowiązkiem praktykanta będzie bezpośrednia pomoc projektantom przy wykonywaniu prostych rysunków i opisów. Praktykant zapozna się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie takim jak AutoCAD, EPLAN, Norma, LINIA.

Wymagania dotyczące stażysty

Idealny kandydat powinien charakteryzować się dokładnością, zaangażowaniem, pracowitością i chęcią poszerzania swojej wiedzy. Powinien także obsługiwać pakiet MS Office (Word, Excel).

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • zapoznanie się z obszarem działania i zakresem obowiązków Departamentu Usług Dystrybucyjnych;
 • zapoznanie się z obszarem działania i zakresem obowiązków Centralnej Dyspozycji Mocy w tym z obsługą systemu PRINS;
 • zapoznanie się ze strukturą działania firmy,
 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi w obszarze praktyki,
 • eksploatacji i utrzymania sieci nN i SN w zakresie:
  • linii napowietrznych i kablowych,
  • procesu przyłączania odbiorców,
  • regulacji dotyczących budowy i rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
  • odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • zarządzania majątkiem sieciowym,
  • zapoznania się z pracą elektromontera urządzeń pomiarowych oraz rodzajami, eksploatacją i obsługą liczników.
Wymagania dotyczące stażysty
 • zaangażowanie,
 • umiejętność współpracy,
 • komunikatywność,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • Mile widziana gr. E (w podstawowym zakresie).

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagany.

Plum Sp. z o.o.
Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Młodszy konstruktor elektronik

Projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Wymagania dotyczące stażysty

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną, umiejętność pracy w zespole, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki, umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów elektrycznych i elektronicznych, zamiłowanie do elektroniki, chęć do nauki i samorozwoju.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Promotech Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • dobór parametrów sterowania silnikiem typu servo i asynchronicznym,
 • opracowywanie schematów elektrycznych maszyn przemysłowych w programie EPLAN,
 • uruchamianie i testy szafy sterowniczej w maszynie,
 • montaż układów automatyki w szafach sterowniczych,
 • parametryzacja przemienników częstotliwości i ich uruchamianie,
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektowanego urządzenia,
 • udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.
Wymagania dotyczące stażysty
 • znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pronar Sp. z o.o.
Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • czytanie i analizowanie schematów elektrycznych,
 • pomiary wielkości fizycznych oraz elektrycznych,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • czytanie i analizowanie dokumentacji technicznej,
 • walidacja instalacji elektrycznej,
 • diagnozowanie wad oraz usterek.
Wymagania dotyczące stażysty
 • znajomość podstaw rysunku technicznego,
 • zdolności interpersonalne (łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów),
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • zdolność i chęci do szybkiego uczenia się i przyswajania nowych umiejętności,
 • kreatywność i zaangażowanie.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rosti Poland Sp. z o.o.
Myśliwska 18, 15-569 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • Udział we wdrożeniach automatów montażowych;
 • Pomoc przy wykonywaniu dokumentacji automatyki;
 • Wsparcie przy wykonywaniu szaf rozdzielczych automatyki;
 • Dobór maszyn i urządzeń automatyki dla procesów produkcyjnych;
 • Czynny udział w procesach montażowo rozruchowych automatyki przemysłowej.
Wymagania dotyczące stażysty
 • Komunikatywność;
 • Znajomość urządzeń automatyki (serwonapędy, siłowniki pneumatyczne, elektryczne);
 • Podstawowa wiedza na temat konstrukcji (tolerancje, typy połączeń);
 • Chęć rozwoju i podejmowania wyzwań.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

SMP Poland Sp. z o.o.
Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Stażysta będzie pracował w jednej z Sekcji Konstrukcyjnych pod opieką doświadczonego Starszego Konstruktora.

 • Zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF;
 • Wsparcie Konstruktora przy prowadzeniu projektów dla nowych wyrobów;
 • Pomoc w budowie i testowaniu prototypów nowych wyrobów.
Wymagania dotyczące stażysty
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Dobra organizacja i przygotowanie do pracy;
 • Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej w stopniu podstawowym;
 • Podstawowa umiejętność projektowania w programach SolidWorks / SolidEdge;
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

TEMA Sp z o.o.
Choroszczańska 29, 15-732 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Monter Szaf Sterowniczych – Dział Produkcji (Panel Building): Praktyczna nauka czytania schematów elektrycznych i automatyki, praktyczna nauka prefabrykacji szaf sterowniczych.

Wymagania dotyczące stażysty

Umiejętność (chęć szybkiego opanowania) posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami monterskimi, mile widziane doświadczenie w pracach „manualnych” – praktyka monterska. Łatwość przyswajania nowych zagadnień technicznych przy wykorzystaniu dostępnej literatury fachowej (w tym w j. angielskim). Komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.