Wydział Elektryczny PB

Program stażowy

PROGRAM STAŻOWY DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW „E”

realizowany na

Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.03.01.00-00-S107/17-01, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Biuro Obsługi Projektu: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45D, pok. 041

tel.: +48 85 746 93 60

Obsługa administracyjna staży:

mgr Agnieszka Druć

tel.: +48 85 746 93 60

e-mail: we.staze@pb.edu.pl

Kierownik projektu:

dr inż. Wojciech Trzasko, e-mail: w.trzasko@pb.edu.pl


Cel projektu: Zwiększenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, poprzez realizację wysokiej jakości programu stażowego opartego na praktycznym wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach studiów.

Czas trwania projektu: 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 083 052,80 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 050 561,20 zł

Wkład własny: 32 491,60 zł

Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 – Program Studiujesz? Praktykuj! dotyczący realizacji wysokiej jakości programów stażowych, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Charakterystyka projektu:

Projekt skierowany jest do 90 najlepszych studentów 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia (w roku 2018 i 2019) na kierunkach elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz ekoenergetyka. Przewiduje on sfinansowanie 4-miesięcznych staży (16 tygodni, w wymiarze co najmniej 360 godzin) w przedsiębiorstwach krajowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:

termin I: 04.2018-05.2018 roku

termin II: 04.2019-05.2019 roku.

Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za: aktywność studenta ze szczególnym uwzględnieniem działalności w kołach naukowych, znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem, posiadane certyfikaty (np. SEP, CCNA), dotychczasowe doświadczenie zawodowe (praktyki, szkolenia).

Zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunku studiów objętym wsparciem i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu oraz umożliwi studentom nabycie nowych kompetencji wymaganych na rynku pracy.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.


Harmonogram na 2018 rok:

  • I etap: Deklaracja udziału pracodawców – 02.2018 r.
  • II etap: Opracowanie i zatwierdzenie programów staży – 03.2018 r.
  • III etap: Rekrutacja uczestników i Wstępne Badanie Indywidualnych Kompetencji – IV-V 2018 r.
  • IV etap: Podpisanie umów ze studentami i pracodawcami – VI 2018 r.
  • V etap: Właściwa realizacja staży u pracodawców (16 tygodni, co najmniej 360h) – VII – XII 2018 r.
  • VI etap: Rozliczenie merytoryczne z realizacji staży i Postażowe Indywidualne Badanie Kompetencji – XII 2018 r.
 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.