Wydział Elektryczny PB

Publikacje

 

Publikacje pracowników i doktorantów Wydziału Elektrycznego wydane w 2017 roku

 1. Karol Aniserowicz – Wybrane metody przybliżonego rozwiązania zagadnień brzegowych elektrodynamiki technicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2017, 164 s.
 2. Irena Fryc, Jan Kazimierz Perkowicz, Przemysław Tabaka – Oświetlenie tuneli drogowych: modelowanie i analiza wpływu rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Łódzki, 2017, 160 s.
 3. Adam Sołbut – Maszyny elektryczne. Cz. 1. Transformatory. Maszyny indukcyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2017, 111 s.
 1. A. Godlewska, R. Grodzki , P. Falkowski, M. Korzeniewski, K. Kulikowski, A. Sikorski – Advanced Control Methods of DC/AC and AC/DC Power Converters – Look-Up Table and Predictive Algorithms, Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters, vol. 75, 2017, s. 221-302
 2. Tadeusz Kaczorek – Cayley-Hamilton Theorem for Fractional Linear Systems, Theory and Applications of Non-integer Order Systems, vol. 407, 2017, s. 45-55
 3. Andrzej Ruszewski – Stability Analysis for the New Model of Fractional Discrete-Time Linear State-Space Systems, Theory and Applications of Non-integer Order Systems, vol. 407, 2017, s. 381-389
 4. Eugenij Volodarsky, Zygmunt Warsza, Larysa A. Kosheva, Adam Idźkowski – Precautionary statistical criteria in the monitoring quality of technological process,  Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, vol. 543, 2017, s. 740-750
 5. Eugenij Volodarsky, Zygmunt Warsza, Larysa A. Kosheva, Adam Idźkowski – Transforming the conversion characteristic of a measuring system used for technical control, Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, vol. 543 ,2017, s. 524-534
 1. Maciej Sadowski – Techniki radiowe na przestrzeni XX i XXI wieku – historia i tendencje rozwojowe, Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa, T. 2, 2017, s. 179-199
 2. Jarosław Wiater – Zagrożenia piorunowe i przepięciowe w strefach zagrożonych wybuchem, Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce, 2017, s. 76-85
 1. A. M. Białostocka, U. Klekotka, P. Żabiński, B. Kalska-Szostko – Microstructure evolution of Fe/Ni layers deposited by electroplating under an applied magnetic field, Magnetohydrodynamics, vol. 53, nr 2 (2017), s. 309-319
 2. Kristina Daunoravičienė, Jurgita Žižienė, Jolanta Pauk, Adam Idźkowski, Inga Raudonytė, Alvydas Juocevičius, Artūras Linkel, Julius Griškevičius – Stroke-affected upper extremity movement assessment via continuous relative phase analysis, Measurement, Vol. 110 (2017), s. 84-89
 3. Kristina Daunoravičenė, Artūras Linkel, Jurgita Žižienė, Julius Griškevičius, Alvydas Juocevičius, Inga Raudonytė, Jolanta Pauk, Adam Idźkowski, Wojciech Walendziuk –
  Alternative Method of Upper Extremity Function Assessment of Stroke Patients by Angular Kinematic Parameters, Journal of Mechanics in Medicine and Biology, Vol. 17, nr 3 (2017), 15 s.
 4. P. Falkowski, K. Kulikowski, R. Grodzki – Predictive and look-up table control methods of a three-level AC-DC converter under distorted grid voltage, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 65, nr 5 (2017), s. 609-618
 5. Adam Idźkowski, Wojciech Walendziuk, Paweł Świętochowski, Zygmunt Warsza – Metrological Properties of a Two-Output Transducer for Measuring Sum and Difference of Small Resistances, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 23, nr 5 (2017), s. 41-45
 6. Tadeusz Kaczorek – Invariant Decoupling and Blocking Zeros of Positive Linear Electrical Circuits with Zero Transfer Matrices, Circuits, Systems and Signal Processing, Vol. 36, nr 11 (2017), s. 4716-4728
 7. Tadeusz Kaczorek – Stability of fractional positive continuous-time linear systems with state matrices in integer and rational powers, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 65, nr 3 (2017), s. 305-311
 8. Tadeusz Kaczorek, Minimum energy control of fractional descriptor discrete-time linear systems with bounded inputs using the Drazin inverse, Asian Journal of Control, Vol. 19, nr 6 (2017) s. 2211-2218
 9. Tadeusz Kaczorek – Superstabilization of positive linear electrical circuit by state-feedbacks,  Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 65, nr 5 (2017), s. 703-708
 10. Tadeusz Kaczorek –  Reduced-order perfect nonlinear observers of fractional descriptor discrete-time nonlinear systems, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 27, nr 2 (2017), s. 245-251
 11. Tadeusz Kaczorek, Dariusz Idczak – Cauchy formula for the time-varying linear systems with Caputo derivative, Fractional Calculus and Applied Analysis, Vol. 20, nr 2 (2017), s. 494-505
 12. Tadeusz Kaczorek – Minimum energy control of fractional positive continuous-time linear systems using Caputo-Fabrizio definition, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 65, nr 1 (2017), s. 45-51
 13. Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Tomasz Ragiń, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Renata Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Structural and luminescent properties of germanate glasses and double-clad optical fiber co-doped with Yb3+/Ho3+ ,  Journal of Alloys and Compounds, Vol. 727 (2017), s. 1221-1226
 14. Vytautas Markevicius, Dangirutis Navikas, Adam Idzkowski, Algimantas Valinevicius, Mindaugas Zilys, Darius Andriukaitis – Vehicle Speed and Length Estimation Using Data from Two Anisotropic Magneto-Resistive (AMR) Sensors, Vol. 17, nr 8 (2017), 13 s.
 15. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Dominik Dorosz – Theoretical Investigation of Oxazine 170 Perchlorate Doped Polymeric Optical Fiber Amplifier, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2017 (2017), 6 s.
 16. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Dominik Dorosz – 1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene doped PMMA fibre for blue range fluorescent applications, Spectrochimica Acta. Part A, Vol. 192 (2017), s. 88-92
 17. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Dominik Dorosz – Photochromic optical fibre for VIS spectrum range applications, Electronics Letters, Vol. 53, nr 18 (2017), s. 1272-1273.
 18. P. Miluski, M. Kochanowicz, J. Żmojda – Spectroscopic investigation of organic co-doped PMMA for optical fiber technology, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 19, nr 5/6 (2017), s. 379-383
 19. P. Miluski, M. Kochanowicz, J. Żmojda, D. Dorosz – Luminescent properties of Tb3+-doped poly(methyl methacrylate) fiber, Chinese Optics Letters, Vol. 15, nr 7 (2017), 5 s
 20. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Dominik Dorosz – Optical properties of spirooxazine-doped PMMA fiber for new functional applications, Optical Engineering, Vol. 56, nr 4 (2017), 5 s.
 21. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Dominik Dorosz – Energy conversion in 7-(Diethylamino)coumarin doped PMMA fluorescent fibre, Optical and Quantum Electronics, Vol. 49, nr 4 (2017), 6 s.
 22. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Dominik Dorosz – Properties of Eu3+ doped poly(methyl methacrylate) optical fiber, Optical Engineering, Vol. 56, nr 2 (2017), 5 s.
 23. Tomasz Ragin, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Piotr Jelen, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Enhanced mid-infrared 2.7 ?m luminescence in low hydroxide bismuth-germanate glass and optical fiber co-doped with Er3 +/Yb3 + ions, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 457 (2017), s. 169-174
 24. Łukasz Sajewski – Stabilization of positive descriptor fractional discrete-time linear system with two different fractional orders by decentralized controller, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 65, nr 5 (2017), s. 709-714
 25. Łukasz Sajewski – Minimum energy control of descriptor fractional discrete-time linear systems with two different fractional orders, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 27, nr 1 (2017), s. 33-41
 26. Wojciech Walendziuk, Adam Idźkowski – Calibration procedure and uncertainty analysis of an electronic scale based on two-current source supplied circuit, Tehnički Vjesnik – Technical Gazette, Vol. 24, suppl. 1 (2017), s. 93-97
 27. Wojciech Walendziuk, Adam Idźkowski, Jerzy Gołębiowski, Paweł Świętochowski – Temperature influence analysis on the selected current sources stability in the static and dynamic operating states, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 23, nr 2 (2017), s. 40-46
 28. Zygmunt Warsza, Adam Idźkowski – O dokładności układów z czujnikami Pt do równoczesnych pomiarów różnicy temperatur i ich wartości średniej, Przemysł Chemiczny, R. 96, nr 2 (2017), s. 380-385
 29. Jacek Żmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Renata Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Optical Characterization of Nano- and Microcrystals of EuPO4 Created by One-Step Synthesis of Antimony-Germanate-Silicate Glass Modified by P2O5, MaterialsVol. 10, nr 9 (2017), 8 s.
 30. Karol Aniserowicz, Renata Markowska – Semi-analytic calculations of overvoltages caused by direct ligtning strike in buried coaxial cable, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 1-5
 31. Bogusław Butryło, Adam Steckiewicz – Ocena termicznych właściwości dynamicznych materiałów warstwowych ze strukturą periodyczną, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 3 (2017), s. 162-166
 32. Bogusław Butryło, Adam Steckiewicz – Przewodzenie ciepła w pasywnym elemencie warstwowym z periodyczną strukturą elementów prostokątnych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 1 (2017), s. 280-284
 33. Irena Fryc, Piotr Jakubowski, Katarzyna Kołacz – Analiza parametrów promieniowania optycznego kompaktowych lamp wyładowczych HID oraz modułów LED COB używanych do oświetlania witryn sklepowych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 11 (2017) s. 186-189
 34. Irena Fryc, Przemysław Tabaka- Zanieczyszczenia nocnego nieboskłonu światłem emitowanym przez oprawy oświetlenia zewnętrznego, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 6 (2017), s. 46-49
 35. Irena Fryc, Justyna Fryc, Piotr Jakubowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski – Techniczne aspekty bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła, stosowanych do użytku domowego, z uwzględnieniem zagadnień medyczno-prawnych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 3 (2017), s. 232-237
 36. Marek Garbaruk, Marta Mieczyńska -Design and characteristics of dual-band antenna with parasitic elements for Wi-Fi applications, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 6-9
 37. Grażyna Gilewska – Disturbances of selected parameters for medical imaging systems, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 10-13
 38. Jerzy Gołębiowski, Marek Zaręba – Analiza wpływu zmiennej rezystywności elektrycznej na pole termiczne szynoprzewodu cylindrycznego metodą funkcji Greena, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 6 (2017)
 39. Jurij Griszin, Dariusz Jańczak – Real-time measurement of signal to noise ratio for harmonic signals, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 18-21
 40. Jurij Griszin – Adaptive data processing in the presence of outliers with unknown stochastic characteristics, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017) s. 14-17
 41. Adam Idźkowski, Jerzy Gołębiowski, Wojciech Walendziuk- The calibration process and metrological analysis of a transducer used measure two physical quantitiesActa Mechanica et Automatica, Vol. 11, nr 2 (2017), s. 135-142
 42. Dariusz Jańczak – Estimation method for measurements with heavy-tailed noise variance, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017) s. 22-25
 43. Tadeusz Kaczorek – Specific duality and stability of positive electrical circuits, Archives of Electrical Engineering, Vol. 66, nr 4 (2017), s. 663-679
 44. Tadeusz Kaczorek – Positive linear systems and electrical circuits with inverse state matrices, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 11 (2017), s. 119-124
 45. Tadeusz Kaczorek – Relationship between the observability of standard and fractional linear systems, Archives of Control Sciences, Vol. 27, nr 3 (2017), s. 441-451
 46. Tadeusz Kaczorek – Responses of standard and fractional linear systems and electrical circuits with derivatives of their inputs, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 6 (2017), s. 132-136
 47. Tadeusz Kaczorek, Piotr Ostalczyk – Positivity and stability of fractional discrete-time linear systems. The model without a time shift in the difference, Control and Cybernetics, Vol. 46, nr 1 (2017), s. 27-36
 48. Tadeusz Kaczorek, Kamil Borawski – Eigenvalue assignment in fractional descriptor discrete-time linear systems, Archives of Control Sciences
  Vol. 27, nr 1 (2017), s. 119-128
 49. Tadeusz Kaczorek – Determinants of the matrices of solutions to the standard and positive linear electrical circuits, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 2 (2017), s. 278-283
 50. Krzysztof Konopko – Porównanie metod rozpoznania otoczenia radiowego w kognitywnych sieciach sensorowych w obecności zakłóceń niegaussowskich,  Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017)
 51. Norbert Litwińczuk – Computer Simulation of Broadband Multiport Devices for Excitation of Antenna Array, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 34-37
 52. Adam Nikołajew – Algorithm reducing influence of frequency fluctuations and a noise on undersampling of periodical signals, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 38-42
 53. Magdelena Sielachowska, Maciej Zajkowski – Analiza możliwości poprawy efektywności systemów oświetleniowych w wybranym gabinecie lekarskim przy wykorzystaniu światła dziennego, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 9 (2017), s. 88-92
 54. Przemysław Tabaka, Piotr Jakubowski, Irena Fryc – Analiza wpływu czułości widmowej spektroradiometru na niedokładność pomiarów kolorymetrycznych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 9 (2017), s. 93-96
 55. Łukasz Waluś, Marian Roch Dubowski – Synteza obserwatora adaptacyjnego strumienia magnetycznego oraz prędkości kątowej układu napędowego z maszyną asynchroniczną, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 11 (2017),  s. 146-151
 56. Jarosław Wiater – Hazardous step voltage nearby pole exited by high voltage surge, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 51-54
 57. Jarosław Wiater – Fire hazard in EX Zones caused by lightning protection system tested according to EN 62561-1, Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 12 (2017), s. 47-50
 1. Teodora Dimitrova-Grekow, Justyna Kowalska, Kamil Jurczak[student], Irena Fryc – Spektroradiometryczny system pomiarowy, umożliwiający wyznaczanie i analizę wskaźników opisujących jakość oddawania barw źródeł światła, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 54 (2017), s. 25-29
 2. Irena Fryc, Justyna Kowalska – Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) – czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?, ElektroInfo, 2017, nr 9, s. 92-100
 3. Grażyna Gilewska – Ocena niepewności pomiarów parametrów stawów biodrowych u dzieci, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 54 (2017), s. 67-69
 4. Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko – Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne, ElektroInfo, 2017, nr 12, s. 22-23
 5. Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko – Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane. Cz. 2: Odbiorniki i źródła mocy biernej, ElektroInfo, 2017, nr 10, s. 46-47
 6. Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko – Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane. Cz. 1: Odbiorniki i źródła mocy biernej, ElektroInfo, 2017, nr 9, s. 110-111
 7. Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko – Ograniczanie strat mocy w układach zasilających przez filtrację wyższych harmonicznych, Wiadomości Elektrotechniczne,
  R. 85, nr 5 (2017), s. 10-13
 8. Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko – Możliwości ograniczenia strat mocy w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, nr 5 (2017), s. 7-9
 9. Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko – Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych. Cz. 2, ElektroInfo, 2017, nr 4, s. 88-90
 10. Grzegorz Hołdyński, Zbignie Skibko – Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych. Cz. 1, ElektroInfo, 2017, nr 1/2, s. 56-58
 11. Grzegorz Hołdyński, Adam Steckiewicz – Analiza wpływu obciążenia na asymetrię napięć w kablowych sieciach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławik, ElektroInfo, 2017, nr 1/2, s. 82-86
 12. Piotr Jakubowski, Irena Fryc – Metody pomiaru wielkości charakteryzujących promieniowanie optyczne czynne cyrkadialnie, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 54 (2017), s. 105-108
 13. Piotr Jakubowski, Antoni Frej, Katarzyna Kołacz, Irena Fryc – Układ goniofotometru służącego do wyznaczania krzywej światłości promieniowania przepuszczanego przez elementy rozpraszające typu Engineered Diffusers™, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 54 (2017), s. 101-104
 14. Tadeusz Kaczorek – Characteristic equations and stability of linear systems with inverse state matrices, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 6, s. 783-786
 15. Tadeusz Kaczorek – Characteristic equations of the standard and descriptor linear electrical circuits, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Nr 89 (2017, )s. 11-23
 16. Piotr Kardasz – A pulse noise detection algorithm using phase scattering, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Nr 91 (2017), s. 165-173
 17. Justyna Kowalska, Irena Fryc – Analiza porównawcza metod oceny jakości oddawania barw źródeł światła przy użyciu wskaźników CIE Ra, NIST CQS oraz IES TM 30-15 RfI Rg, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskie, jNr 54 (2017), s. 139-143
 18. Jacek Kusznier – Znaczenie światła elektrycznego w rozowju technicznym, ekonomicznym i społecznym na przełomie XIX i XX wieku, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2017, nr 4, s. 77-86
 19. Jacek Kusznier – Początki elektryki w Białymstoku, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2017, nr 4, s. 67-76
 20. Paweł Łapiński[student], Adam Kuźma – Badania elektrowni wiatrowej z silnikiem asynchronicznym dwustronnie zasilanym w stanach awaryjnych, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2017, nr 1, s. 111-115
 21. Paweł Łapiński[student], Adam Kuźma – Badania elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym dwustronnie zasilanym, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2017, nr 1, s. 37-42
 22. Jarosław Makal – Doświadczenia z realizacji przedmiotu Metodyka Studiowania na kierunku elektrotechnika, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 52 (2017), s. 73-77
 23. Grzegorz Markiewicz, Jan Ryszard Dąbrowski, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Marek Jałbrzykowski – Polylactide-based composites reinforced with biodegradable glass fibers, Engineering of Biomaterial, R. 20, nr spec. 143 (2017), s. 24
 24. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Dominik Dorosz – Multicolor emission of Tb3+/Eu3+ co-doped poly(methyl methacrylate) for optical fibre technology, Photonics Letters of Poland, Vol. 9, nr 4 (2017), s. 110-112
 25. Mateusz Prorok, Jarosław Makal – Wykorzystanie metody Monte Carlo do określenia niepewności pomiaru mocy optycznej emitera półprzewodnikowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 54 (2017), s. 187-190
 26. Mateusz Prorok, Maciej Zajkowski – Modelowanie rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni prowadnicy optycznej współpracującej z luminoforem, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Nr 92 (2017), s. 271-281
 27. Ryszard Romaniuk, Jan Dorosz – Rozwój techniki światłowodowej w Polsce 2017, Elektronika, R. 58, nr 3 (2017), s. 3-11
 28. Dariusz Sajewicz, Krzysztof Makar – Projekt modelu laboratoryjnego linii napowietrznej do badania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych WN, ElektroInfo2017, nr 10, s. 76-79
 29. Dariusz Sajewicz, Mariusz Radziszewski – Nowe funkcjonalności mikroprocesorowych urządzeń automatyki i zabezpieczeń, ElektroInfo, 2017, nr 10, s. 44-45
 30. Dariusz Sajewicz – Nowoczesne laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej – dydaktyczne stanowisko do badania automatyki SCO, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, nr 8 (2017), s. 13-16
 31. Dariusz Sajewicz – Nowoczesne laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej – dydaktyczne stanowisko dyspozytorskie, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, nr 6 (2017), s. 32-37
 32. Zbigniew Skibko, Karol Kuczyński – Rozdzielnice SN w inteligentnych sieciach (smart grids), ElektroInfo2017, nr 7/8, s. 53-54
 33. Adam Sołbut – Wieloetapowy proces diagnostyki układów napędowych, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2017, nr 1, s. 31-35
 34. Adam Steckiewicz, Bogusław Butryło – Aproksymacja właściwości elektrycznych periodycznych materiałów złożonych, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Vol. 7, nr 4 (2017), s. 49-52
 35. Marcin A. Sulkowski – Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych w świetle nowych regulacji prawnych, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, nr 5 (2017, )s. 4-6
 36. Przemysław Tabaka, Irena Fryc – Wpływ właściwości odbiciowych podłoża na którym zainstalowano daną oprawę oświetleniową na względną wartość zanieczyszczenia jej otoczenia światłem, Polish Journal for Sustainable Development, Vol. 21 (2017), s. 137-144
 37. Przemysław Tabaka, Irena Fryc – Wpływ niedopasowania widmowego luksomierzy na dokładność wykonywanych pomiarów natężenia oświetlenia, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 54 (2017), s. 221-224
 38. Jarosław Wiater – Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niestosowaniem instalacji odgromowej, ElektroInfo.2017, nr 7/8, s. 71-73
 39. Jarosław Wiater – Zagrożenie pożarowe w strefach EX powodowane urządzeniami piorunochronnymi, ElektroInfo2017, nr 6, s. 55-57
 40. Radosław Wiśniewski, Zbigniew Skibko – Zdalny system monitorowania jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie systemu WinPQ, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, nr 9 (2017), s. 55-58
 41. Wojciech Wojtkowski, Radosław Lewczuk – Parallel temperature measurement system for electric vehicle, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 54 (2017), s. 237-244
 42. Wojciech Wojtkowski – Power semiconductor devices temperature monitoring system, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Nr 54 (2017), s. 232-236
 43. Maciej Zajkowski – Smart lighting w smart city, Energetyka, 2017, nr 4, s. 291-295
 44. Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Renata Jadach, Marcin Kochanowicz – Local Field Effect in antimony-germanate glasses co-doped with Rare-Earth ions and silver nanoparticles, Photonics Letters of Poland, Vol. 9, nr 4 (2017), s. 107-109
 1. Piotr Miluski – Luminescent Properties of Oxazine 170 Perchlorate Doped PMMA Fiber, Fibers, Vol. 5, nr 2 (2017), 9 s.
 2. Jarosław Wiater – Nowe zalecenia w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej, Elektroinstalator, 2017, nr 7-8, s. 76-79
 1. Zuzana Almasyova, David Vala, Zdenek Slanina, Adam Idźkowski – Thermoelectrical generator powered by human body, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, 2017, S. 1-8
 2. Urszula J. Błaszczak, Dzamil Abdel Aziz[student], Łukasz Gryko – Influence of the spectral composition of LED lighting system on plants cultivation in a darkroom, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017
 3. Urszula J. Błaszczak, Łukasz Gryko, Andrzej Zając – Tunable white light source for medical applications, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, 2017, 10 s.
 4. Marcel Fajkus, Jan Nedoma, Radek Martinek, Wojciech Walendziuk – Comparison of the FBG sensor encapsulated into PDMS and FBG sensor glued on the plexiglass pad for respiratory and heart rate monitoring, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, 2017, S. 1-8
 5. Piotr Falkowski – Finite Control Set Model Predictive Control for Grid-Connected NPC Converter with LCL Filter and Novel Resonance Damping Method, 19th European Conference on Power Electronics and Applications : EPE’17 ECCE Europe, 2017, S. 1-8
 6. Katerina Gecova, David Vala, Zdenek Slanina, Wojciech Walendziuk – Air condition sensor on KNX network, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, 2017, S. 1-8
 7. Migran N. Gevorkyan, Anastasiya V. Demidova, Ivan S. Zaryadov, Robert A. Sobolewski, Anna V. Korolkova, Dmitry S. Kulyabov, Leonid A. Sevastianov – Approaches to stochastic modeling of wind turbines, 31st European Conference on Modelling and Simulation : ECMS 2017, 2017, S. 622-627
 8. Agata Godlewska – Control of the Current Source Rectifier using Finite Control Set Model Predictive Control, 19th European Conference on Power Electronics and Applications : EPE’17 ECCE Europe, 2017, S. 1-10
 9. Rafał Grodzki, Piotr Falkowski, Krzysztof Kulikowski – Advanced Predictive Control Methods of Three-Level AC/DC Rectifier, 19th European Conference on Power Electronics and Applications : EPE’17 ECCE Europe, 2017, S. 1-10
 10. Rafał Grodzki – Predictive Control of Three-Level DC/AC Inverter Fed PMSM with Torque Ripple Minimization and Constant Switching Frequency, 19th European Conference on Power Electronics and Applications : EPE’17 ECCE Europe, 2017, S. 1-9
 11. Renata Jadach, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Tomasz Ragin, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Effect of Ag content on structural and luminescent properties of antimony-germanate-silicate glass doped with Eu3+ ions, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, 2017, 6 s.
 12. Tadeusz Kaczorek – Specific properties of invariant, decoupling, and blocking zeros of positive linear electrical circuits with zero transfer matrices, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, 2017, S. 1-17
 13. Tadeusz Kaczorek – Descriptor Positive Nonlinear Systems, Automatyzacja – Nowości i Perspektywy : Automation’2017 : XXI Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 15-17.03.2017, Advances in Intelligent Systems and Computing,  vol. 550, 2017, S. 34-44
 14. Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Tomasz Ragiń, Piotr Jeleń, R. Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Luminescent properties of germanium – based glasses and optical fiber co-doped with rare earth, 17th Conference on Optical Fibers and Their Applications, 2017, 8 s.
 15. Krzysztof Kulikowski – Predictive Control of 5-Levels AC/DC Converter with Reduced Number of Calculations, 19th European Conference on Power Electronics and Applications : EPE’17, ECCE Europe, 2017, S. 1-7
 16. Jacek Kusznier, Maciej Zajkowski, Łukasz Budzyński, Damian Tyniecki – Ring optical mixer for LED with truncated surface, 17th Conference on Optical Fibers and Their Applications, Proceedings of SPIE, vol. 10325, 2017, 8 s.
 17. Piotr Pracki, Urszula Błaszczak – The analysis and assessment of lighting system in mass residence building on the example of dormitory in Warsaw, International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale : SBE16, Thessaloniki, October 17-19, 2016, Procedia Environmental Sciences, Vol. 38 (2017), s. 356-363
 18. Tomasz Ragiń, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Renata Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz, Jan Dorosz – Spectroscopic properties and energy transfer in Er/Ag co-doped antimony oxide glass, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, 5 s.
 19. Tomasz Ragiń, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Piotr Jeleń, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Upconversion luminescence in bismuth-germanate oxide glasses co-doped with lanthanide ions, 17th Conference on Optical Fibers and Their Applications, Proceedings of SPIE, vol. 10325, 8 s.
 20. Andrzej Ruszewski – Robust Stability of a Class of an Uncertain Fractional Discrete-Time Linear State-Space System, Automatyzacja – Nowości i Perspektywy : Automation’2017 : XXI Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 15-17.03.2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 550, S. 195-203
 21. Łukasz Sajewski – Descriptor Fractional Continuous-Time Linear System and Its Solution – Comparison of Three Different Methods, Automatyzacja – Nowości i Perspektywy : Automation’2017 : XXI Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 15-17.03.2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 550, S. 45-57
 22. Marcin Skoczylas, Łukasz Gadomer, Wojciech Walendziuk – Multirotor Micro Air Vehicle autonomous landing system based on image markers recognition, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, s. 1-8
 23. Jakub Sobecki, Adam Idźkowski, Wojciech Walendziuk – The realization of temperature controller for small resistance measurement system, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445
  s. 1-10
 24. Adam Steckiewicz, Boguslaw Butrylo – An application of PSO algorithm for multi-criteria geometry optimization of printed low-pass filters based on conductive periodic structures, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 104458 s.
 25. Wojciech Walendziuk, Daniel Ołdziej, Dawid Przemyslaw Bińczyk, Maciej Slowik – Ground Control Station software design for Micro Aerial Vehicles, 40th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, May 28-June 6, 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10445, s. 1-9
 26. Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Tomasz Ragin, Dominik Dorosz, Jan Dorosz, Andrzej Zając – Comparative analysis of luminescent properties of Nd3+/Yb3+ co-doped optical fibers, 17th Conference on Optical Fibers and Their Applications, Proceedings of SPIE, vol. 10325, 7 s.
 1. Karol Aniserowicz, Renata Markowska – Semi-analytic Calculations of Overvoltages Caused by Direct Lightning Strike in Buried Coaxial Cable, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, 2017, s. 9-12
 2. Karol Aniserowicz – Uziemianie obiektów telekomunikacyjnych.XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej : Warsztaty EMC, Wrocław, 5-7.06.2017 r., s. 39-46
 3. Bogusław Butryło, Adam Steckiewicz- Wielokryterialna metoda doboru struktury przewodzącego materiału periodycznego ze względu na zjawiska elektromagnetyczne, XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : SPETO 2017, s. 9-10
 4. Agnieszka Choroszucho – Wyznaczanie i kształtowanie rozkładu pola magnetycznego w układzie z cewką planarną o dobranym kształcie, XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : SPETO 2017, s. 25-26
 5. Dominik Dorosz, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Renata Jadach, Maciej Sitarz, Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski, Anna Lukowiak, Maurizio Ferrari – Światłowody domieszkowane lantanowcami, 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2017, s. 243
 6. Marian R. Dubowski, Łukasz Waluś – Niestabilność w układach napędowych klasy IFOC, Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce : ENiD 2017 : XVI Sympozjum, Poznań, 11-13.05.2017 r., 11 s.
 7. Piotr Falkowski – Predykcyjna regulacja momentu i strumienia silnika indukcyjnego – dobór współczynnika wagowego, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : SENE 2017 : XIII Krajowa Konferencja Naukowa, Łódź, 22-24.11.2017 r., s. 1-8
 8. Irena Fryc, Fabio Bisegna, Przemysław Tabaka – Lighting of recreation grounds as a source of sky glow – The influence of luminaire type on this phenomenon, 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering : EEEIC 2017 : 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe : I&CPS Europe 2017, Milan, June 6-9, 2017, 4 s.
 9. Irena Fryc, Fabio Bisegna, Przemysław Tabaka – Recreational Grounds Outdoor Lighting as a Source of Sky Glow, Technika świetlna’2017 : XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Warszawa, 19-20.06.2017 r., s. 43-52
 10. Ramona Galatus, Paul Farago, Piotr Miluski – Distributed fluorescent optical fiber proximity sensor, Molecular Spectroscopy : 14th International Conference, Kraków-Białka Tatrzańska, September 3-7, 2017, s. 103
 11. Marek Garbaruk, Marta Mieczyńska – Dual-band Antenna with Parasitic Elements for Wi-Fi Applications, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 21-23
 12. Gilewska Grażyna – Disturbances of Measurements in the Selected Imaging Measurement Systems, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 24-26
 13. Jurij Griszin, Dariusz Jańczak – Real Time Estimation of Signal to Noise Ratio, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 31-33
 14. Jurij Griszin – Adaptive Data Processing Robust with Respect to the Pulse Interferences with Unknown Probability of Arising, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 27-30
 15. Lukasz Gryko, Andrzej Zajac, Justyna Szymanska – Low Level Light Therapy Set and its Selected Applications, Progressive PharmSciences: Technology, Research and Development : EuroPPS’2017 : International Conference, Valencia, June 19-21, 2017,  s. 59-60
 16. Renata Jadach, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – The influence of Ag content and annealing temperature on structural and optical properties of SGS glass doped with Eu3+ ions, Molecular Spectroscopy : 14th International Conference, Kraków-Białka Tatrzańska, September 3-7, 2017, s. 276
 17. Renata Jadach, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Investigation of the influence of modifiers content on structural and optical properties of germanium glasses doped with RE ions, Molecular Spectroscopy : 14th International Conference, Kraków-Białka Tatrzańska, September 3-7, 2017, s. 102
 18. Piotr Jakubowski, Irena Fryc – The measurements of circadian radiation – challenges and possibilities, XLIV Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław, 10-15.09.2017 r., s. 223
 19. Piotr Jakubowski, Irena Fryc – Pomiary parametrów promieniowania czynnego cyrkadialnie – wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych, XLIV Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław, 10-15.09.2017 r, s. 222
 20. Dariusz Jańczak – Estimation in Condition of Heavy-tailed Distribution of Measurement Noise Variance, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 47-49
 21. Tadeusz Kaczorek – Extensions of the Cayley-Hamilton theorem to transfer matrices of linear systems, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation : TRANSNAV’2017 : 12th International Conference, Gdynia, June 21-23, 2017, s. 355-360
 22. Tadeusz Kaczorek – Perfect nonlinear observers of descriptor discrete-time nonlinear systems = Doskonałe nieliniowe obserwatory deskriptowych dyskretnych układów nieliniowych, Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2017 : 21st International Conference, Zakopane, December 4-7, 2017, s. 158
 23. Tadeusz Kaczorek – Decentralized stabilization of positive descriptor continuous-time linear systems, System Theory, Control and Computing : ICSTCC’2017 : 21st International Conference, Sinaia, October 19-21, 2017, s. 827-831
 24. Tadeusz Kaczorek – Fractional positive and stable time-varying continuous-time linear electrical circuits, The 29th European Modeling & Simulation Symposium : EMSS’2017, Barcelona, September 18-20, 2017,  s. 18-23
 25. Tadeusz Kaczorek – Extension of Cayley-Hamilton theorem and a procedure for computation of the Drazin inverse matrices, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics : MMAR 2017, Międzyzdroje, August 28-31, 2017, s. 24
 26. Tadeusz Kaczorek, Kamil Borawski – Stability of positive nonlinear systems, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics : MMAR 2017, Międzyzdroje, August 28-31, 2017, s. 564-569
 27. Tadeusz Kaczorek – Stability of fractional positive continuous-time and discrete-time nonlinear systems, 9th European Nonlinear Dynamics Conference : ENOC 2017, Budapest, June 25-30, 2017, 7 s.
 28. Tadeusz Kaczorek – Relationships between the reachability of positive standard and fractional discrete-time and continuous-time linear systems, 19th Polish Control Conference, Kraków, June 18-21, 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 577, s. 401-414
 29. Tadeusz Kaczorek – Positive Linear Systems and Electrical Circuits with Inverse State Matrices, XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : SPETO 2017, Gliwice-Ustroń, 17-20.05.2017 r, s. 31-32
 30. Tadeusz Kaczorek – Characteristic equations and stability of linear systems with inverse state matrices, Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : LogiTrans’2017 : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczyrk, 24-27.04.2017 r., s. 152
 31. Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska[student], Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maurizio Ferrari, Giancarlo Righini, Renata Jadach, Dominik Dorosz – Eye safe ultra-broadband luminescence of rare-earth-co-doped glasses and optical fibers, Photonic Materials and Devices : 7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths : PRE’17, Roma, November 30 – December 2, 2017, s. 96
 32. Rafał Kociszewski – Decomposition and application of Jordan form to controllability test of positive fractional discrete-time systems with delay in state vector, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics : MMAR 2017, Międzyzdroje, August 28-31, 2017, s. 508-513
 33. Krzysztof Konopko – Comparison of Sensing Techniques for Cognitive Radio Networks Opertating in non-Gaussian Disturbances, XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances : EMD 2017, s. 57-59
 34. J. Kowalska, Irena Fryc – Impact of Spectral Features of Typical Indoor Contemporary Light Sources on Their Color Rendering Properties Described by CIE CRI and IES TM-30-15 Color Rendering Indices, XLIV Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław, 10-15.09.2017 r., s. 225
 35. Norbert Litwińczuk – Analysis of Multiport Excitation Circuits for Antenna Array, XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances : EMD 2017, s. 60-62
 36. Renata Markowska, Karol Aniserowicz – Exposure of Underground Cable Intrusion Detection System to Overvoltages Caused by Lightning Strike, XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances : EMD 2017, s. 73-76
 37. Renata Markowska – Badania środków ochrony odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej, XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej : Warsztaty EMC, Wrocław, 5-7.06.2017 r, s. 47-59.
 38. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Joanna Pisarska, Wojciech A. Pisarski, Dominik Dorosz – Energy transfer of Tb3+, Eu3+ – Oxazine 170 Perchlorate doped poly(methyl methacrylate) for photonic applications, Photonic Materials and Devices : 7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths : PRE’17, Roma, November 30 – December 2, 2017, s. 109
 39. Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Dominik Dorosz – 1,4-Bis(methylstyryl)benzene doped PMMA fibre for blue range fluorescent applications, Molecular Spectroscopy : 14th International Conference, Kraków-Białka Tatrzańska, September 3-7, 2017, s. 100
 40. Adam Nikołajew – A Reduction of an Influence of Disturbances on Undersampling of Periodical Signals, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 93-95
 41. Adam Nikołajew – A Sigma Undersampling Applied for an Identification of Nonlinear Object in the Presence of Disturbances, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 90-92
 42. Joanna Pisarska, Martyna Kowal, Marcin Kochanowicz, Jacek Żmojda, Jan Dorosz, Dominik Dorosz, Maciej Sitarz, Wojciech A. Pisarski – Rare earth-doped barium gallo-germanate glassess and their luminescence properties, Molecular Spectroscopy : 14th International Conference, Kraków-Białka Tatrzańska, September 3-7, 2017, s. 37
 43. Tomasz Ragiń, Jacek Żmojda, Marcin Kochanowicz, Renata Jadach, Piotr Miluski, Dominik Dorosz – Broadband mid-infrared emission in heavy metal oxide glasses triply-doped with Er3+/Ho3+/Yb3+ ions, Transparent Optical Networks : ICTON’2017 : 19th International Conference, Girona, July 2-6, 2017, 4 s.
 44. Krzysztof Rogowski – Solution to the Fractional-Order 2D Continuous Systems Described by the Second Fornasini-Marchesini Model, 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control : IFAC 2017, Toulouse, July 9-14, 2017, s. 10158-10162
 45. Andrzej Ruszewski – Robust stability conditions of fractional order discrete-time linear systems, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics : MMAR 2017, Międzyzdroje, August 28-31, 2017, s. 543-547
 46. Maciej Sadowski – Measurements of Leakage from Devices of CATV System, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 116-118
 47. Łukasz Sajewski – Stabilization of positive descriptor fractional continuous-time linear system with two different fractional orders by decentralized controller, System Theory, Control and Computing : ICSTCC’2017 : 21st International Conference, Sinaia, October 19-21, 2017, s. 832-837
 48. Łukasz Sajewski – Decentralized stabilization of descriptor fractional positive continuous-time linear systems with delays, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics : MMAR 2017, Międzyzdroje, August 28-31, 2017, s. 482-487
 49. Adam Sołbut – Ocena stanu układu napędowego z silnikiem klatkowym przy nieznanej częstotliwości napięcia zasilającego, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : SENE 2017 : XIII Krajowa Konferencja Naukowa, Łódź, 22-24.11.2017 r., s. 1-4
 50. Platon Sovilj, Bojan Vujičić, Dragan Pejić, Dorde Novaković, Svetlana Avramov-Zamurovic, Jarosław Makal – Low power stochastic sensor in Internet of Things environment, Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference : ZINC 2017, Novi Sad, 31 May-1 June 2017, 2 s.
 51. Ewa Świercz – Estimation of polynomial frequency modulation law for FM signals based on modified Extended Generalized Chirp Transform, Signal Processing Symposium : SPSympo 2017, Jachranka, September 12-14, 2017, s. 318-322
 52. Ewa Świercz – Image Encryption Algorithms Based on Wavelet Decomposition, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 126-129
 53. Przemysław Tabaka, Irena Fryc – Badanie wpływu jakości korekcji kątowej luksomierza na niedokładność przeprowadzanych pomiarów natężenia oświetlenia, XLIV Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław, 10-15.09.2017 r., s. 224
 54. Jarosław Wiater – Step Voltage Nearby Overhead Transmission Line Pylon Exited by High Voltage Surge, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 133-136
 55. Jarosław Wiater – Fire Hazard in EX Zones Caused by Lightning Protection System, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 130-132
 56. Maciej Zajkowski – Smart lighting w inteligentnym mieście, I Ogólnopolskie Sympozjum Energia : Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej, Lublin, 28-29.11.2017 r., s. 11
 57. Andrzej Zankiewicz, Maciej Sadowski – Analysis of Transmission Reliability in LTE System for Various Channel Conditions, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 144-146
 58. Andrzej Zankiewicz – Vulnerability of IEEE 802.11ac Wave 1 Networks to Mutual Interference, Electromagnetic Disturbances : EMD’2017 : 24th International Conference, Białystok, September 20-22, 2017, s. 141-143
 59. Jacek Żmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Agata Baranowska[student], Joanna Pisarska, Wojciech A. Pisarski, Maurizio Ferrari, Giancarlo Righini, Renata Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – Photoluminescence of antimony-germanate glasses and optical fibres co-doped with RE ions and noble metal nanoparticles, Photonic Materials and Devices : 7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths : PRE’17, Roma, November 30 – December 2, 2017
 60. Jacek Żmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Renata Jadach, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Maurizio Ferrari, Giancarlo Righini, Dominik Dorosz – Photoluminescence of Antimony-Germanate-Silicate Glass Doped with Europium Ions and Silver Nanoparticles, Transparent Optical Networks : ICTON’2017 : 19th International Conference, Girona, July 2-6, 2017, 4 s.
 61. Jacek Żmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Renata Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz – The role of glass-forming elements on luminescence and energy transfer between lanthanide ions and noble metal nanoparticles, Molecular Spectroscopy : 14th International Conference, Kraków-Białka Tatrzańska, September 3-7, 2017, s. 101

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.