Wydział Elektryczny PB

Prace doktorskie i habilitacyjne

Osoby, którym Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł monografii / osiągnięcia: Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 06 grudnia 2007 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Analiza i synteza właściwości świetlnych odbłyśników obrotowo-symetrycznych metodą uporządkowanego śledzenia strumieni elementarnych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 19 maja 2011 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Wybrane zagadnienia analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów elektrycznych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 06 grudnia 2012 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Cylindryczne światłowody boczne.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 10 października 2013 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Równoległe obliczenia pola elektromagnetycznego w układach z materiałami dyspersyjnymi.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 21 listopada 2013 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Promieniowanie optyczne w środowisku pracy.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  30 kwietnia 2014 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Analizy zagrożeń piorunowych i ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym w obiektach budowlanych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  28 maja 2014 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Ocena stanu układów napędowych z maszyną asynchroniczną.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 17 września 2014 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Wybrane właściwości pewnych klas układów liniowych niecałkowitego rzędu o różnych rzędach całkowitych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  14 lutego 2018 r.

 

 


Osoby, którym Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora nauk technicznych

Tytuł pracy: Realizacja sterownika binarnego w mikroprocesorowych sterownikach procesów binarno-ciągłych.
Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 grudnia 1996 r.

Tytuł pracy: Wpływ luminancji otoczenia w polu pracy wzrokowej operatorów monitorów ekranowych na ich zmęczenie wzroku.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 15 maja 1997 r.

Tytuł pracy: Modelowanie i obliczenia świetlne układów opraw samochodowych świateł sygnałowych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 26 luty 1998 r.

Tytuł pracy: Metoda wyznaczania optymalnego przyrostu zdolności przesyłowej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej za pomocą analizy kosztów marginalnych.
Promotor: dr hab. inż. Lucjan Twardy.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 15 kwietnia 1999 r.

Tytuł pracy: Analiza przepięć atmosferycznych w sieciach komputerowych w obiektach budowlanych.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Witold Sowa.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 29 kwietnia 1999 r.

Tytuł pracy: Korekcja przestrzenna głowicy fotometrycznej luksomierza.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 04 listopada 1999 r.

Tytuł pracy: Matematyczne modelowanie trój- i dwuwymiarowego pola termicznego w elektrycznym układzie bezpośredniego grzejnika podłogowego.
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 23 listopada 2000 r.

Tytuł pracy: Analiza pola temperatury w urządzeniach elektronicznych.
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Jordan.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 grudnia 2000 r.

Tytuł pracy: Metoda i kryteria oceny reflektorów pojazdu przy użyciu analizatorów obrazu.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 14 grudnia 2000 r.

Tytuł pracy: Częstotliwościowe metody analizy określonych klas układów regulacji automatycznej z obiektami o niepewnych parametrach.
Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 13 grudnia 2001 r.

Tytuł pracy: Metody i algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych w warunkach nieokreśloności dynamiki obiektu i obecności anomalii.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 21 lutego 2002 r.

Tytuł pracy: Otrzymywanie i właściwości elektryczne oraz optyczne przezroczystych cienkich warstw rezystancyjnych nanoszonych na podłoże szklane.
Promotor: dr hab. Stanisław Kulaszewicz.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 17 stycznia 2002 r.

Tytuł pracy: Analiza właściwości oraz metody projektowania i realizacji filtrów o skończonej pamięci.
Promotor: prof. dr hab. Jurij Griszin.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 14 listopada 2002 r.

Tytuł pracy: Metoda analizy ryzyka porażenia prądem elektrycznym użytkownika urządzeń niskiego napięcia.
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 05 grudnia 2002 r.

Tytuł pracy: Metody i algorytmy pomiarów na rentgenowskich obrazach kości.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 czerwca 2003 r.

Tytuł pracy: Metoda wyznaczania światłosci światłowodu o skokowym profilu refrakcyjnym.
Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 18 marca 2004 r.

Tytuł pracy: Światłowodowy czujnik temperatury z rozłożoną detekcją.
Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 20 maja 2004 r.

Tytuł pracy: Korekcja widmowa głowicy do pomiaru promieniowania nadfioletowego.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 20 maja 2004 r.

Tytuł pracy: Metody realizacji symulatorów światła dziennego na podstawie modelowania rozkładów widmowych wysokoprężnych lamp wyładowczych – metalohalogenkowych.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 listopada 2004 r.

Tytuł pracy: Analiza rozkładów strumienia świetlnego w oprawach oświetlenia pośredniego.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 listopada 2004 r.

Tytuł pracy: Przekształtnik DC/DC o stałej wysokiej częstotliwości przekształcania energii.
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 17 marca 2005 r.

Tytuł pracy: Nowe algorytmy predykcyjnych metod regulacji prądów przekształtników AC/DC i DC/AC.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 maja 2005 r.

Tytuł pracy: Pomiar mikrostężeń jonów chlorkowych metodą miareczkowania kulometrycznego w zastosowaniu do badań w procesach przemysłowych.
Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 stycznia 2006 r.

Tytuł pracy: Metody wykrywania zmian struktury i parametrów systemów dynamicznych i sygnałów z zastosowaniem estymacji rozkładów prawdopodobieństwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 stycznia 2006 r.

Tytuł pracy: Kompensacja negatywnego oddziaływania akumulatorowego zasobnika energii elektrycznej na sieć zasilającą.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Metoda kształtowania strumienia świetlnego emitowanego z powierzchni bocznej cylindrycznego światłowodu oświetleniowego.
Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Estymacja strat mocy powodowanych przepływem prądów odkształconych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Analiza zagrożenia piorunowego urządzeń w obiektach radiokomunikacyjnych.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Analiza spekulacyjna stanów nieustalonych w układach elektrycznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan (Politechnika Białostocka).
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 28 września 2006 r.

Tytuł pracy: Analiza stacjonarnego i nieustalonego pola termicznego w uwarstwionych strukturach przewodów i kabli prądu stałego.
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 26 kwietnia 2007 r.

Tytuł pracy: Równoległa analiza pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży).
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 28 czerwca 2007 r.

Tytuł pracy: Zagrożenie wybuchem od elektryczności statycznej w lakierniach proszkowych.
Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Cywiński, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 10 stycznia 2008 r.

Tytuł pracy: Metoda analizy niezawodności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia.
Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 29 maja 2008 r.

Tytuł pracy: Obciążalność prądowa przewodów ułożonych wielowarstwowo.
Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 29 maja 2008 r.

Tytuł pracy: Zastosowanie klasyfikatorów neuronowych w diagnostyce uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego.
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 03 lipca 2008 r.

Tytuł pracy: Synteza parametryczna regulatorów dla określonej klasy obiektów o niepewnych parametrów.
Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 03 lipca 2008 r.

Tytuł pracy: Planowanie eksperymentów D-optymalnych w zadaniach estymacji parametrów procesów dynamicznych.
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 18 września 2008 r.

Tytuł pracy: Metoda kształtowania pola elektrycznego w procesie elektrochemicznego osadzania miedzi.
Promotor: dr hab. inż. Maria Trzaska, prof. Politechniki Warszawskiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 23 października 2008 r.

Tytuł pracy: Sterowalność i obserwowalność liniowych stacjonarnych układów dodatnich dyskretnych z opóźnieniami.
Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 15 stycznia 2009 r.

Tytuł pracy: Analiza zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 18 czerwca 2009 r.

Tytuł pracy: .
Promotor: .
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  r.

 

 

 

 

41.
mgr inż. Łukasz Sajewski
Dodatnie realizacje dwuwymiarowych układów hybrydowych
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 02.07.2009

42.
mgr inż. Marek Tomasz Korzeniewski
Nowe algorytmy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcjnego zasilanego z trójpoziomowego przekształtnika DC/AC
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. nzw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 02.07.2009

43.
mgr inż. Andrzej Andrzejewski
Zastosowanie adaptacyjnego estymatora podsystemu elektromechanicznego w wybranych układach napędowych
Promotor: dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 02.07.2009

44.
mgr inż. Urszula Joanna Błaszczak
Metoda pomiaru olśnienia przykrego we wnętrzach
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bogusław Rafałowski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 02.07.2009

45.
mgr inż. Piotr Miluski
Wykorzystanie modów płaszczowych w światłowodzie kapilarnym do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 04.03.2010

46.
mgr inż. Andrzej Michał Holiczer
Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w aparaturze do pomiarów wielkości fizykochemicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, prof. zw. w PB
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 01.07.2010

47.
mgr inż. Maciej Gawlikowski
Badania modelowe wybranych parametrów metrologicznych układu krążenia dla potrzeb diagnostyki hemodynamicznej
Promotor: prof. dr. hab. inż. Tadeusz Piotr Pustelny, Politechnika Śląska
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 20.01.2011

48.
mgr inż. Robert Piotr Bycul
Zastosowanie niejawnej metody różnic skończonych z dekompozycją czasu i obszaru w równoległej analizie nieustalonego pola termicznego wybranych układów elektrycznych
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 20.01.2011

49.
mgr inż. Dariusz Sajewicz
Zastosowanie sieci bayesowskich do zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym urządzeń elektrycznych
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 24.02.2011

50.
mgr inż. Paweł Myszkowski
Badanie algorytmów linearyzacji umożliwiających analizę dynamiki i syntezę układów nieliniowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Jordan
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 24.02.2011

51.
mgr inż. Tomasz Maksimowicz
Analiza skuteczności ekranowania piorunowego impulsu elektromagnetycznego za pomoca ekranów siatkowych
Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. w PB.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 29.06.2011

52
mgr inż. Marcin Kochanowicz
Opracowanie konstrukcji aktywnego światłowodu wielordzeniowego z wewnętrzną synchronizacją fazy promieniowania
Promotor: dr hab. Dominik Dorosz, Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia – 15.09.2011

53
mgr inż. Wojciech Dzienis
Metoda oceny odkształcenia prądu i napięcia w sieci zasilającej podstacje trakcyjne z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Skliński.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 27.10.2011

54
mgr inż. Jacek Mariusz Żmojda
Opracowanie światłowodu aktywnego domieszkowanego jednocześnie dwoma lantanowcami
Promotor:prof. dr hab. inż. Jan Dorosz.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia – 24.11.2011

55
mgr inż. Krzysztof Rogowski
Wybrane zagadnienia teorii dwuwymiarowych układów niecałkowitego rzędu opisanych modelem Roesera
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. w Politechnice Białostockiej
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 16.02.2012

56
mgr inż. Adam Idźkowski
Konstrukcja i ocena przydatności pomiarowych mostków dwuprądowych DC
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Piotr Gołębiowski, Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 24.01.2013

57
mgr inż. Wojciech Romuald Mazerski
Opracowanie światłowodu aktywnego emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym
Promotor: dr hab. Dominik Jacek Dorosz
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia – 24.10.2013

58
mgr inż. Agnieszka Choroszucho
Analiza propagacji fal elektromagnetycznych w elementach budowlanych o złożonej strukturze w zakresie częstotliwości komunikacji bezprzewodowej
Promotor: prof. zw. dr inż. Stanisław Bolkowski, Politechnika Warszawska;
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 02.07.2014

59
mgr inż. Łukasz Gryko
Metoda i urządzenie do wyznaczania wybranych parametrów optycznych tkanek poddanych zabiegowi biostymulacji laserowej
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia – 25.03.2015

60
mgr inż. Rafał Grodzki
Nowe algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC współpracującym z siecią i silnikiem synchronicznym PMSM
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 24.06.2015

61
mgr inż. Andrzej Rusiecki
Analiza skuteczności ekranowania obudowy ze szczelinami z wykorzystaniem nowej metody zaburzania wewnętrznego rozkładu pola elektromagnetycznego
Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz , prof. nzw. w PB.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia – 16.09.2015

62
mgr inż. Krzysztof Kulikowski
Nowe algorytmy sterowania trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC współpracującego z siecią i silnikiem indukcyjnym
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 16.09.2015

63
mgr inż. Halina Teresa Mroczkowska
Detekcja wybranej klasy uszkodzeń kotła parowego w elektrociepłowni miejskiej za pomocą inteligentnej klasyfikacji cech sygnałów
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. nzw. w PB.
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 25.11.2015

64
mgr inż. Piotr Kardasz
Wykorzystanie metod nierównomiernego próbkowania i inteligentnych algorytmów przetwarzania sygnałów do rekonstrukcji archiwalnych nagrań dźwiękowych
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. nzw. w PB.
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia – 09.11.2016

65
mgr inż. Piotr Falkowski
Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Data nadania stopnia – 25.01.2017

66
mgr inż. Tomasz Ragiń
Opracowanie szkła o luminescencji w zakresie średniej podczerwieni do zastosowań w strukturach fotonicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Jacek Dorosz
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Data nadania stopnia – 22.11.2017

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.