Wydział Elektryczny PB

Prace doktorskie i habilitacyjne

Osoby, którym Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł monografii / osiągnięcia: Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 06 grudnia 2007 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Analiza i synteza właściwości świetlnych odbłyśników obrotowo-symetrycznych metodą uporządkowanego śledzenia strumieni elementarnych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 19 maja 2011 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Wybrane zagadnienia analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów elektrycznych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 06 grudnia 2012 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Cylindryczne światłowody boczne.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 10 października 2013 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Równoległe obliczenia pola elektromagnetycznego w układach z materiałami dyspersyjnymi.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 21 listopada 2013 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Promieniowanie optyczne w środowisku pracy.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  30 kwietnia 2014 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Analizy zagrożeń piorunowych i ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym w obiektach budowlanych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  28 maja 2014 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Ocena stanu układów napędowych z maszyną asynchroniczną.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 17 września 2014 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Wybrane właściwości pewnych klas układów liniowych niecałkowitego rzędu o różnych rzędach całkowitych.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  14 lutego 2018 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Opracowanie warunków stabilności i odpornej stabliności liniowych układów dyskretnych niecałkowitego rzędu.
Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  25 września 2019 r.

Tytuł monografii / osiągnięcia: Ocena błędów i niepewności wielkości złożonych oraz analiza porównawcza estymat wartości wielkości fizycznych uzyskanych za pomocą metod cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika.
Data nadania stopnia:  25 września 2019 r.

 


Osoby, którym Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora nauk technicznych

Tytuł pracy: Realizacja sterownika binarnego w mikroprocesorowych sterownikach procesów binarno-ciągłych.
Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 grudnia 1996 r.

Tytuł pracy: Wpływ luminancji otoczenia w polu pracy wzrokowej operatorów monitorów ekranowych na ich zmęczenie wzroku.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 15 maja 1997 r.

Tytuł pracy: Modelowanie i obliczenia świetlne układów opraw samochodowych świateł sygnałowych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 26 luty 1998 r.

Tytuł pracy: Metoda wyznaczania optymalnego przyrostu zdolności przesyłowej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej za pomocą analizy kosztów marginalnych.
Promotor: dr hab. inż. Lucjan Twardy.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 15 kwietnia 1999 r.

Tytuł pracy: Analiza przepięć atmosferycznych w sieciach komputerowych w obiektach budowlanych.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Witold Sowa.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 29 kwietnia 1999 r.

Tytuł pracy: Korekcja przestrzenna głowicy fotometrycznej luksomierza.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 04 listopada 1999 r.

Tytuł pracy: Matematyczne modelowanie trój- i dwuwymiarowego pola termicznego w elektrycznym układzie bezpośredniego grzejnika podłogowego.
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 23 listopada 2000 r.

Tytuł pracy: Analiza pola temperatury w urządzeniach elektronicznych.
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Jordan.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 grudnia 2000 r.

Tytuł pracy: Metoda i kryteria oceny reflektorów pojazdu przy użyciu analizatorów obrazu.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 14 grudnia 2000 r.

Tytuł pracy: Częstotliwościowe metody analizy określonych klas układów regulacji automatycznej z obiektami o niepewnych parametrach.
Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 13 grudnia 2001 r.

Tytuł pracy: Metody i algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych w warunkach nieokreśloności dynamiki obiektu i obecności anomalii.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 21 lutego 2002 r.

Tytuł pracy: Otrzymywanie i właściwości elektryczne oraz optyczne przezroczystych cienkich warstw rezystancyjnych nanoszonych na podłoże szklane.
Promotor: dr hab. Stanisław Kulaszewicz.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 17 stycznia 2002 r.

Tytuł pracy: Analiza właściwości oraz metody projektowania i realizacji filtrów o skończonej pamięci.
Promotor: prof. dr hab. Jurij Griszin.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 14 listopada 2002 r.

Tytuł pracy: Metoda analizy ryzyka porażenia prądem elektrycznym użytkownika urządzeń niskiego napięcia.
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 05 grudnia 2002 r.

Tytuł pracy: Metody i algorytmy pomiarów na rentgenowskich obrazach kości.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 czerwca 2003 r.

Tytuł pracy: Metoda wyznaczania światłosci światłowodu o skokowym profilu refrakcyjnym.
Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 18 marca 2004 r.

Tytuł pracy: Światłowodowy czujnik temperatury z rozłożoną detekcją.
Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 20 maja 2004 r.

Tytuł pracy: Korekcja widmowa głowicy do pomiaru promieniowania nadfioletowego.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 20 maja 2004 r.

Tytuł pracy: Metody realizacji symulatorów światła dziennego na podstawie modelowania rozkładów widmowych wysokoprężnych lamp wyładowczych – metalohalogenkowych.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 listopada 2004 r.

Tytuł pracy: Analiza rozkładów strumienia świetlnego w oprawach oświetlenia pośredniego.
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 listopada 2004 r.

Tytuł pracy: Przekształtnik DC/DC o stałej wysokiej częstotliwości przekształcania energii.
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 17 marca 2005 r.

Tytuł pracy: Nowe algorytmy predykcyjnych metod regulacji prądów przekształtników AC/DC i DC/AC.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 maja 2005 r.

Tytuł pracy: Pomiar mikrostężeń jonów chlorkowych metodą miareczkowania kulometrycznego w zastosowaniu do badań w procesach przemysłowych.
Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 stycznia 2006 r.

Tytuł pracy: Metody wykrywania zmian struktury i parametrów systemów dynamicznych i sygnałów z zastosowaniem estymacji rozkładów prawdopodobieństwa.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 12 stycznia 2006 r.

Tytuł pracy: Kompensacja negatywnego oddziaływania akumulatorowego zasobnika energii elektrycznej na sieć zasilającą.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Metoda kształtowania strumienia świetlnego emitowanego z powierzchni bocznej cylindrycznego światłowodu oświetleniowego.
Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Estymacja strat mocy powodowanych przepływem prądów odkształconych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Analiza zagrożenia piorunowego urządzeń w obiektach radiokomunikacyjnych.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 07 lipca 2006 r.

Tytuł pracy: Analiza spekulacyjna stanów nieustalonych w układach elektrycznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan (Politechnika Białostocka).
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 28 września 2006 r.

Tytuł pracy: Analiza stacjonarnego i nieustalonego pola termicznego w uwarstwionych strukturach przewodów i kabli prądu stałego.
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 26 kwietnia 2007 r.

Tytuł pracy: Równoległa analiza pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży).
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 28 czerwca 2007 r.

Tytuł pracy: Zagrożenie wybuchem od elektryczności statycznej w lakierniach proszkowych.
Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Cywiński, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 10 stycznia 2008 r.

Tytuł pracy: Metoda analizy niezawodności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia.
Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 29 maja 2008 r.

Tytuł pracy: Obciążalność prądowa przewodów ułożonych wielowarstwowo.
Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 29 maja 2008 r.

Tytuł pracy: Zastosowanie klasyfikatorów neuronowych w diagnostyce uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego.
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 03 lipca 2008 r.

Tytuł pracy: Synteza parametryczna regulatorów dla określonej klasy obiektów o niepewnych parametrów.
Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 03 lipca 2008 r.

Tytuł pracy: Planowanie eksperymentów D-optymalnych w zadaniach estymacji parametrów procesów dynamicznych.
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 18 września 2008 r.

Tytuł pracy: Metoda kształtowania pola elektrycznego w procesie elektrochemicznego osadzania miedzi.
Promotor: dr hab. inż. Maria Trzaska, prof. Politechniki Warszawskiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 23 października 2008 r.

Tytuł pracy: Sterowalność i obserwowalność liniowych stacjonarnych układów dodatnich dyskretnych z opóźnieniami.
Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 15 stycznia 2009 r.

Tytuł pracy: Analiza zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 18 czerwca 2009 r.

Tytuł pracy: Dodatnie realizacje dwuwymiarowych układów hybrydowych.
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.

Tytuł pracy: Nowe algorytmy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego zasilanego z trójpoziomowego przekształtnika DC/AC.
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.

Tytuł pracy: Zastosowanie adaptacyjnego estymatora podsystemu elektromechanicznego w wybranych układach napędowych.
Promotor: dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.

Tytuł pracy: Metoda pomiaru olśnienia przykrego we wnętrzach.
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bogusław Rafałowski.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.

Tytuł pracy: Wykorzystanie modów płaszczowych w światłowodzie kapilarnym do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 4 marca 2010 r.

Tytuł pracy: Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w aparaturze do pomiarów wielkości fizykochemicznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 1 lipca 2010 r.

Tytuł pracy: Badania modelowe wybranych parametrów metrologicznych układu krążenia dla potrzeb diagnostyki hemodynamicznej.
Promotor: prof. dr. hab. inż. Tadeusz Piotr Pustelny, Politechnika Śląska.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 20 stycznia 2011 r.

Tytuł pracy: Zastosowanie niejawnej metody różnic skończonych z dekompozycją czasu i obszaru w równoległej analizie nieustalonego pola termicznego wybranych układów elektrycznych.
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 20 stycznia 2011 r.

Tytuł pracy: Zastosowanie sieci bayesowskich do zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym urządzeń elektrycznych.
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 24 lutego 2011 r.

Tytuł pracy: Badanie algorytmów linearyzacji umożliwiających analizę dynamiki i syntezę układów nieliniowych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Jordan.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 24 lutego 2011 r.

Tytuł pracy: Analiza skuteczności ekranowania piorunowego impulsu elektromagnetycznego za pomocą ekranów siatkowych.
Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 29 czerwca 2011 r.

Tytuł pracy: Opracowanie konstrukcji aktywnego światłowodu wielordzeniowego z wewnętrzną synchronizacją fazy promieniowania.
Promotor: dr hab. Dominik Dorosz.
Dyscyplina naukowa: elektronika.
Data nadania stopnia: 15 września 2011 r.

Tytuł pracy: Metoda oceny odkształcenia prądu i napięcia w sieci zasilającej podstacje trakcyjne z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi.
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Skliński.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 27 października 2011 r.

Tytuł pracy: Opracowanie światłowodu aktywnego domieszkowanego jednocześnie dwoma lantanowcami.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektronika.
Data nadania stopnia: 24 listopada 2011 r.

Tytuł pracy: Wybrane zagadnienia teorii dwuwymiarowych układów niecałkowitego rzędu opisanych modelem Roesera.
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, prof. zw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 16 lutego 2012 r.

Tytuł pracy: Konstrukcja i ocena przydatności pomiarowych mostków dwuprądowych DC.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Piotr Gołębiowski, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 24 stycznia 2013 r.

Tytuł pracy: Opracowanie światłowodu aktywnego emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym.
Promotor: dr hab. Dominik Jacek Dorosz.
Dyscyplina naukowa: elektronika.
Data nadania stopnia: 24 października 2013 r.

Tytuł pracy: Analiza propagacji fal elektromagnetycznych w elementach budowlanych o złożonej strukturze w zakresie częstotliwości komunikacji bezprzewodowej.
Promotor: prof. zw. dr inż. Stanisław Bolkowski, Politechnika Warszawska.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 2 lipca 2014 r.

Tytuł pracy: Metoda i urządzenie do wyznaczania wybranych parametrów optycznych tkanek poddanych zabiegowi biostymulacji laserowej.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: elektronika.
Data nadania stopnia: 25 marca 2015 r.

Tytuł pracy: Nowe algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC współpracującym z siecią i silnikiem synchronicznym PMSM.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski , Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 24 czerwca 2015 r.

Tytuł pracy: Analiza skuteczności ekranowania obudowy ze szczelinami z wykorzystaniem nowej metody zaburzania wewnętrznego rozkładu pola elektromagnetycznego.
Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz , prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektronika.
Data nadania stopnia: 16 września 2015 r.

Tytuł pracy: Nowe algorytmy sterowania trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC współpracującego z siecią i silnikiem indukcyjnym.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, Politechnika Białostocka.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 16 września 2015 r.

Tytuł pracy: Detekcja wybranej klasy uszkodzeń kotła parowego w elektrociepłowni miejskiej za pomocą inteligentnej klasyfikacji cech sygnałów.
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 listopada 2015 r.

Tytuł pracy: Wykorzystanie metod nierównomiernego próbkowania i inteligentnych algorytmów przetwarzania sygnałów do rekonstrukcji archiwalnych nagrań dźwiękowych.
Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektonika.
Data nadania stopnia: 9 listopada 2016 r.

Tytuł pracy: Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC.
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, Politechnika Białostocka
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 stycznia 2017 r.

Tytuł pracy: Opracowanie szkła o luminescencji w zakresie średniej podczerwieni do zastosowań w strukturach fotonicznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Jacek Dorosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Dyscyplina naukowa: elektronika.
Data nadania stopnia: 22 listopada 2017 r.

Tytuł pracy: Metoda kształtowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych opraw oświetleniowych ze źródłami LED.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. nzw. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 25 kwietnia 2018 r.

Tytuł pracy: Zastosowanie wielosekcyjnych podwyższających przekształtników DC/DC z dławikami sprzężonymi w fotowoltaice.
Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 19 września 2018 r.

Tytuł pracy: Izolowane przekształtniki podwyższające DC/DC zasilane z niskonapięciowych źródeł energii.
Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. Politechniki Białostockiej.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 5 grudnia 2018 r.

Tytuł pracy: Opracowanie wielowrotnikowych układów wzbudzenia promienników systemów ultraszerokopasmowych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka.
Dyscyplina naukowa: elektronika.
Data nadania stopnia: 24 kwietnia 2019 r.

Tytuł pracy: Zastosowanie sprzężeń zwrotnych w liniowych deskryptorowych układach dynamicznych.
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek.
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 26 czerwca 2019 r.

Tytuł pracy: Rozwinięcie metody składowych symetrycznych i składowych fizycznych prądu dla niesinusoidalnych asymetrycznych czteroprzewodowych układów elektroenergetycznych.
Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB.
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Hołdyński.
Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 10 lipca 2019 r.

Tytuł pracy: Nieizolowane quasi-rezonansowe przekształtniki podwyższające napięcie z dławikami dzielonymi.
Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB.
Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika.
Data nadania stopnia: 19 września 2019 r.

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.