Wydział Elektryczny PB

Przewody doktorskie

Temat: Ocena i kształtowanie właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cienkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. Politechniki Białostockiej.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Aleksander Spałek, Politechnika Śląska;
 • dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. Politechniki Warszawskiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr. hab. inż. Dariusza Aleksandra Spałka

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Krzysztofa Siwka, prof. Politechniki Warszawskiej

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Nieizolowane quasi-rezonansowe przekształtniki podwyższające napięcie z dławikami dzielonymi

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Marcin Stanisław Kasprzak, prof. Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. Politechniki Warszawskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski) 

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Marcina Stanisława Kasprzaka

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Jacka Rąbkowskiego

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Rozwinięcie metody składowych symetrycznych i składowych fizycznych prądu dla niesinusoidalnych asymetrycznych czteroprzewodowych układów elektroenergetycznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Hołdyński

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Leszek Stanisław Czarnecki, Louisiana State University, School of Electrical Engineering and Computer Science, USA;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Tadeusz Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski) 

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Leszka Stanisława Czarneckego

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Tadeusza Hanzelkę

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Zastosowanie sprzężeń zwrotnych w liniowych deskryptorowych układach dynamicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, Politechnika Białostocka

Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Rogowski

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. Politechniki Opolskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski) 

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Dzielińskiego

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Rafała Stanisławskiego

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Opracowanie wielowrotnikowych układów wzbudzenia promienników systemów ultraszerokopasmowych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Piotr  Mieczysław  Słobodzian, Politechnika Wrocławska

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski) 

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Włodzimierza Zieniutycza

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Piotra Mieczysława Słobodziana

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Izolowane przekształtniki podwyższające DC/DC zasilane z niskonapięciowych źródeł energii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. nzw. PB.
Promotor pomocniczy: dr inż. Marian Gilewski.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Marcin Jarnut, Uniwersytet Zielonogórski.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Jacka Rąbkowskiego, prof. nzw. PW

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Marcina Jarnuta

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Zastosowanie wielosekcyjnych podwyższających przekształtników DC/DC z dławikami sprzężonymi w fotowoltaice

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. nzw. PB.
Promotor pomocniczy: dr inż. Marian Gilewski.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Michał Strzelecki, Instytut Elektrotechniki;
 • dr hab. inż. Jan Ludwik Mućko, prof. nzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Michała Strzeleckiego

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Jana Ludwika Mućkę, prof. nadzw. UTP

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Metoda kształtowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych oprawy oświetleniowej ze źródłami LED

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. nzw. PB, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Jacek Kwiatkowski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 • dr hab. inż. Piotr Pracki, Politechnika Warszawska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Jacka Kwiatkowskiego, prof. WAT

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Piotra Prackiego

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Opracowanie szkła o luminescencji w zakresie średniej podczerwieni do zastosowań w strukturach fotonicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dominik Jacek Dorosz
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Mariusz Żmojda

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 • dr hab. inż. Marek Andrzej Błahut, prof. nadzw. Pol. Śl, Politechnika Śląska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Marka Andrzeja Błahuta, prof. nadzw. Pol. Śl.

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż Andrzej Sikorski , prof. zw. w Politechnice Białostockiej.
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Korzeniewski.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr. hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski, Politechnika Warszawska;
 • dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk, Politechnika Wrocławska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr. hab. inż. Mariana Piotra Kaźmierkowskiego

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Leszka Pawlaczyka

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Wykorzystanie metod nierównomiernego próbkowania i inteligentnych algorytmów przetwarzania sygnałów do rekonstrukcji archiwalnych nagrań dźwiękowych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogdan Dobrucki, Politechnika Wrocławska;
 • dr hab. inż. Przemysław Grzegorz Dymarski, Politechnika Warszawska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Bogdana Dobruckiego

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Przemysława Grzegorza Dymarskiego

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Temat: Detekcja wybranej klasy uszkodzeń kotła parowego w elektrociepłowni miejskiej za pomocą inteligentnej klasyfikacji cech sygnałów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej.
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Paweł Schroeder

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny , Politechnika Warszawska;
 • dr hab. inż. Andrzej Marek Pieczyński,  profesor nadzw. w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Jana Macieja Kościelnego

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Andrzeja Marka Pieczyńskiego, prof. nadzw. UZ

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16, (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

Temat: Opracowanie światłowodu aktywnego emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dominik Jacek Dorosz, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej.

Recenzenci w przewodzie doktorskim

 • prof. dr hab. inż. Anna Romana Cysewska-Sobusiak, Politechnika Poznańska;
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, Politechnika Warszawska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski)

Summary of the dissertation (English)

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Annę Romanę Cysewską-Sobusiak

Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Romaniuka

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16, (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

 
 
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.