Wydział Elektryczny PB

Postępowania habilitacyjne

Dokumentacja postępowań habilitacyjnych prowadzonych przez RWE PB zgodnie z Ustawą z dn. 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza Jańczaka

Wniosek habilitanta
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji
Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Dariusza Jańczaka Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 10.05.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
22.05.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
22.05.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 28.05.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 11.10.2019 r.
6. Podjęcie przez Senat Politechniki Białostockiej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 07.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Jacka Kuszniera

Wniosek habilitanta
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji
Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jacka Kuszniera
Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 06.05.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
22.05.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
22.05.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 22.05.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 11.10.2019 r.
6. Podjęcie przez Senat Politechniki Białostockiej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 07.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Adama Idźkowskiego

Wniosek habilitanta
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji
Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Adama Idźkowskiego Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 19.04.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
24.04.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
24.04.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 24.04.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 07.06.2019 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 25.09.2019 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Ruszewskiego

Wniosek habilitanta
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji
Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Andrzeja Ruszewskiego Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 23.04.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
24.04.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
24.04.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 24.04.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 07.06.2019 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 25.09.2019 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Wojciecha Walendziuka

Wniosek habilitanta
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji
Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Wojciecha Walendziuka Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 20.03.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
27.03.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
27.03.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 03.04.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 10.05.2019 r.
6. Podjęcie przez Senat Politechniki Białostockiej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 07.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Łukasza Sajewskiego

Wniosek habilitanta
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji.
Skład komisji habilitacyjnej.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Łukasza Sajewskiego
Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 03.10.2017 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
25.10.2017 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
25.10.2017 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 31.10.2017 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 10.11.2017 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 14.02.2018 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Jarosława Michała Wiatera

Wniosek habilitanta.
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji.
Skład komisji habilitacyjnej.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jarosława Michała Wiatera
Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 20.04.2016 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
11.05.2016 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
11.05.2016 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 12.05.2016 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 20.05.2016 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 09.11.2016 r.

Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Renaty Markowskiej

Wniosek habilitanta.
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji.
Skład komisji habilitacyjnej.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Renaty Markowskiej
Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 05.12.2013 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
19.12.2013 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
19.12.2013 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 20.12.2013 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 10.01.2014 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 28.05.2014 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Zbigniewa Marii Leonowicza

Wniosek habilitanta.
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji.
Skład komisji habilitacyjnej.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Zbigniewa Marii Leonowicza
Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 21.12.2011 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego
12.01.2012 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków
komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta
12.12.2012 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 16.01.2012 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 27.02.2012 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 06.12.2012 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.