Wydział Elektryczny PB

Praca statutowa prowadzona przez KTiAE

Temat pracy: Badania i projektowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. w PB

Okres realizacji: 2015-2019

Cel realizacji projektu:

Celem pracy jest uzyskiwanie nowych rozwiązań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i systemów telekomunikacyjnych bezprzewodowych i przewodowych. Szybki rozwój urządzeń nadawczo-odbiorczych generuje wciąż nowe problemy naukowo-techniczne.

Planowane efekty naukowe i praktyczne:

  • W zakresie systemów szerokopasmowych i ultraszerokopasmowych planowana jest kontynuacja prac dotyczących analizy i syntezy z wykorzystaniem metod optymalizacji. Będą prowadzone badania teoretyczne związane z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera i nieklasycznych metod analizy, w tym metody skal czasowych. Planowana jest także analiza zjawisk propagacyjnych w sieciach bezprzewodowych oraz kanałów transmisyjnych w celu określenia ich szczegółowych właściwości. Podjęte zostaną prace nad rozszerzeniem wykorzystania rezultatów badań na inne systemy radiokomunikacyjne.
  • W zakresie cyfrowego przetwarzania i transmisji sygnałów planowane jest podjęcie prac nad metodami oceny wartości wielkości mierzonej w warunkach zakłóceń impulsowych w kanale pomiarowym opisanym nieliniowym równaniem obserwacji, a także w zakresie opracowania i implementacji algorytmów eliminacji wpływu zakłóceń impulsowych w torach pomiarowych, zarówno analogowych jak i cyfrowych, nieobjętych korekcją bitową. Planowane jest zastosowanie tych metod również w systemach wieloczujnikowych oraz implementacja algorytmów z zastosowaniem procesorów o architekturze masowo-równoległej. Podjęte zostaną badania nad wykorzystaniem metod wielohipotezowych. Wykonywane będą badania odporności wybranych technologii bezprzewodowej transmisji danych na zakłócenia wspólnokanałowe i sąsiedniokanałowe oraz na propagację wielodrogową. Będą kontynuowane badania nad algorytmami przetwarzania medycznych obrazów radiologicznych, w szczególności nad poprawą dokładności oraz eliminacją wpływu zakłóceń pomiarowych. Będą prowadzone prace dotyczące zastosowania podpróbkowania do analizy sygnałów okresowych i nieokresowych z uwzględnieniem niedokładności częstotliwości próbkowania w obecności szumów.
  • W zakresie analizy impulsowych narażeń na uszkodzenia i zakłócenia pracy aparatury elektronicznej będą kontynuowane badania teoretyczne i eksperymentalne nad propagacją przepięć w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych oraz nad rozwojem przeskoków iskrowych i oceną odstępów izolacyjnych do celów ochrony odgromowej. Będzie kontynuowana analiza ryzyka strat powodowanych przez wyładowania piorunowe oraz rozwiązań ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Będzie kontynuowana analiza skuteczności ekranowania elektromagnetycznego obudów metalowych oraz ekranów siatkowych w szerokim zakresie częstotliwości.
  • Powiększenie dorobku naukowego w celu uzyskania tytułu profesora przez Kierownika projektu; znaczne zwiększenie dorobku naukowego przez innych pracowników Katedry, zmierzające do ich awansu naukowego, w szczególności do uzyskania stopni doktora habilitowanego; nawiązanie ścisłej współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym w ramach powstającego tam laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, intensyfikacja prac nad wystąpieniami o tematy finansowane z funduszy spoza Uczelni; ukończenie jednej rozprawy doktorskiej przez absolwenta studiów doktoranckich; zwiększenie dorobku naukowego uczestników studiów doktoranckich.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.