Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Struk­tu­ry i cha­rak­te­ry­sty­ki sze­ro­ko­pa­smo­wy­ch wzmac­nia­czy wie­lo­ka­na­ło­wych

05.2017 30

dr inż. Norbert Litwińczuk

Na se­mi­na­rium omó­wio­ne zo­sta­ną wy­bra­ne struk­tu­ry sze­ro­ko­pa­smo­wych wzmac­nia­czy wie­lo­ka­na­ło­wych do sys­te­mów ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne ich wła­ści­wo­ści, cha­rak­te­ry­sty­ki oraz moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.