Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Systemy Telekomutacji

ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CBD-32

prowadzący: Krzysztof Konopko


wyniki testu
Poprawa 23.01.2019 w sali CBD 32 o godz. 14:00
Przykładowe zagadnienia na egzamin ustny:

 • Omów rodzaje komutacji: łączy, wiadomości, pakietów i ATM.
 • Podstawowe cechy systemu telefonicznego, hierarchiczna struktura sieci telefonicznej.
 • Omów funkcje i zadania podstawowych zespołów centrali telefonicznej.
 • Omów pojęcie sygnalizacji, dokonaj klasyfikacji informacji sygnalizacyjnych.
 • Omów strukturę danych oraz metody sygnalizacji w systemie PCM 24.
 • Omów strukturę danych metody sygnalizacji w systemie PCM 30/32.
 • Porównaj wady i zalety oraz sygnalizacji w kanale skojarzonym i w kanale wspólnym.
 • Omów rodzaje taryfikacji, wyjaśnij pojęcia preprocessingu i postprocessingu.
 • Omów rodzaje abonenckiej analogowej sygnalizacji liniowej i rejestrowej.
 • Rodzaje kanałów oraz metody dostępu w sieci ISDN.
 • Struktura styków użytkownika z siecią ISDN.
 • Omów funkcje warstwy łączy w modelu systemu ISDN.
 • Omów funkcje warstwy sieci w modelu systemu ISDN.
 • Omów metody dwukierunkowej transmisji danych w styku U sieci ISDN.
 • Omów model systemu sygnalizacji nr 7.
 • Sygnalizacja w sieci GSM.
 • Omów funkcje abonenckiego zespołu liniowego.
 • Omów wady i zalety scentralizowanego i rozproszonego systemu sterowania węzłem komutacyjnym. Omów sposoby decentralizacji sterowania.
 • Omów strukturę sterowania centrali S12 (wymień podstawowe moduły omów ich budowę oraz zasady dołączania do pola komutacyjnego).
 • Omów podstawowe wymagania stawiane oprogramowaniu sterującemu węzłem komutacyjnym (wymień podstawowe podsystemy oprogramowania sterującego pracą centrali S12).
 • Omów jakie techniki strukturalizacji oprogramowania stosowane są w oprogramowaniu centrali S12.
 • Omów strukturę cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12, jego funkcje, zasady rozbudowy, sposoby adresowania i dołączania modułów do pola.
 • Omów budowę i zasadę działania mulitportu.
 • Omów zasadę zestawiania drogi połączeniowej w polu komutacyjnym centrali S12.
 • Omów pojęcia: podzespół terminalowy, zespół terminalowy, sekcja, płaszczyzna.
 • Omów budowę i funkcje interfejsu terminalowego.
 • Wyjaśnij pojęcia: natężenie ruchu, godzina najwyższego ruchu.
 • Dokonaj klasyfikacji systemów komutacyjnych ze względu na realizację połączeń w przypadku wystąpienia blokady oraz podaj parametry charakteryzujące poszczególne sysytemy.
 • Omów sposób notacji opisujący systemy masowej obsługi zaproponowany przez Kendella.

Prezentacje z wykładu:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Badanie struktury cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12.
 • Badanie sygnalizacji w abonenckiej linii analogowej.
 • Analiza systemu taryfikacji połączeń telefonicznych.
 • Badanie struktury modułów kontrolno-sterujących centrali telefonicznej.
 • Badanie charakterystyk telefonicznego kanału transmisyjnego.
 • Administracja usługą typu Centrex.
 • Badanie struktury modułów z połączeniami zewnętrznymi centrali telefonicznej.
 • Analiza baz danych abonentów centrali telekomunikacyjnej.
 • Pomiary natężenia ruch telekomunikacyjnego.
 • Badanie ACE i zespołów obsługowych centrali telefonicznej.
 • Badanie testów ręcznych, rutynowych i diagnostycznych centrali telefonicznej.
 • Badanie podsystemu administracji wyborem kierunku.

Materiały dodatkowe:

 • Instrukcja obsługi programu TERMAC.
 • Test linii – informacje o pomiarach w poszczególnych segmentach testów.

Literatura:

 • Andrzej Jajszczyk, „Wstęp do telekomutacji”, WNT, Warszawa 2004.
 • Grzegorz Danilewicz, Wojciech Kabaciński, „System sygnalizacji nr 7. Protokoły standardy zastosowania”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 • Wojciech Kabaciński, „Mariusz Żal Sieci telekomunikacyjne”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
 • Maciej Stasiak, Mariusz Głąbowskim, Sławomir Hanczewski, Piotr Zwierzykowski, „Podstawy inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.