Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Podstawy Telekomutacji

ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CBD-32

prowadzący: Krzysztof Konopko


Wyniki zaliczenia wykładu
Przykładowe zagadnienia na egzamin ustny:

 • Omów rodzaje komutacji: łączy, wiadomości, pakietów.
 • Podstawowe cechy systemu telefonicznego, hierarchiczna struktura sieci telefonicznej.
 • Omów funkcje i zadania podstawowych zespołów centrali telefonicznej.
 • Omów pojęcie sygnalizacji, dokonaj klasyfikacji informacji sygnalizacyjnych.
 • Omów strukturę danych oraz metody sygnalizacji w systemie PCM 24.
 • Omów strukturę danych metody sygnalizacji w systemie PCM 30/32.
 • Porównaj wady i zalety sygnalizacji w kanale skojarzonym i w kanale wspólnym.
 • Omów rodzaje abonenckiej analogowej sygnalizacji liniowej i rejestrowej.
 • Rodzaje kanałów oraz metody dostępu w sieci ISDN.
 • Struktura styków użytkownika z siecią ISDN.
 • Omów funkcje warstwy łączy w modelu systemu ISDN.
 • Omów funkcje warstwy sieci w modelu systemu ISDN.
 • Omów model systemu sygnalizacji nr 7.
 • Sygnalizacja abonencka w sieci GSM.
 • Omów wady i zalety scentralizowanego i rozproszonego systemu sterowania węzłem komutacyjnym. Omów sposoby decentralizacji sterowania.
 • Omów strukturę sterowania centrali S12 (wymień podstawowe moduły omów ich budowę oraz zasady dołączania do pola komutacyjnego).
 • Omów podstawowe wymagania stawiane oprogramowaniu sterującemu węzłem komutacyjnym (wymień podstawowe podsystemy oprogramowania sterującego pracą centrali S12).
 • Omów strukturę cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12, jego funkcje, zasady rozbudowy, sposoby adresowania i dołączania modułów do pola.
 • Wyjaśnij pojęcia: natężenie ruchu, godzina najwyższego ruchu.
 • Dokonaj klasyfikacji systemów komutacyjnych ze względu na realizację połączeń w przypadku wystąpienia blokady oraz podaj parametry charakteryzujące poszczególne sysytemy.
 • Omów sposób notacji opisujący systemy masowej obsługi zaproponowany przez Kendella.

Prezentacje z wykładu:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


Materiały dodatkowe:


Literatura:

 • Andrzej Jajszczyk, „Wstęp do telekomutacji”, WNT, Warszawa 2004.
 • Grzegorz Danilewicz, Wojciech Kabaciński, „System sygnalizacji nr 7. Protokoły standardy zastosowania”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 • Wojciech Kabaciński, „Mariusz Żal Sieci telekomunikacyjne”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
 • Maciej Stasiak, Mariusz Głąbowskim, Sławomir Hanczewski, Piotr Zwierzykowski, „Podstawy inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.