Wydział Elektryczny PB

Kierunki studiów II stopnia

dyplomSTUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

 

dokumentSPECJALNOŚCI:

 • TELEKOMUNIKACJA

 

ksiazkiJako absolwent kierunku będziesz posiadał kompleksową wiedzę obejmującą całokształt zagadnień tej dyscypliny, poczynając od jej teorii, poprzez specjalistyczne przedmioty techniczne (w tym także projektowanie systemów i instalacji telekomunikacyjnych), po zagadnienia budownictwa telekomunikacyjnego i prawa budowlanego.

Będziesz miał wiedzę specjalistyczną w zakresie elektroniki, teleinformatyki, inżynierii materiałowej, telekomunikacji przewodowej, optycznej i radiowej, przetwarzania sygnałów i algorytmów kompresji danych stosowanych w telekomunikacji, budownictwa telekomunikacyjnego, bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych, elementów i urządzeń fotonicznych w telekomunikacji, sieci światłowodowych, elektronicznych systemów pomiarowych, metod sztucznej inteligencji w elektronice i telekomunikacji, metod numerycznych i komputerowego wspomagania projektowania.
Zdobędziesz szereg umiejętności praktycznych. Będziesz posiadał umiejętność projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych a także będziesz biegle posługiwać się technikami informatycznymi w życiu codziennym i pracy zawodowej.

Ukończenie studiów na tej specjalności pozwala na przystąpienie do egzaminów państwowych na uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • stanowiska obsługi i utrzymania ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych, obsługa energoelektronicznych układów zasilania energią elektryczną
 • projektant systemów przetwarzania, transmisji i udostępniania informacji
 • przedsiębiorstwa produkujące przemysłowe układy sterowania
 • operator sieci telekomunikacyjnych
 • dostawca usług internetowych i multimedialnych
 • bankowość
 • w jednostkach administracji publicznej
 • duże zakłady produkcyjne i usługowe posiadające lokalne sieci teleinformatyczne
 • zakłady sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • szpitale
 • przedsiębiorstwa, gdzie wymagana jest szeroka wiedza ogólnotechniczna
 • biura projektowe
 • instytucje przemysłowe
 • działalność gospodarcza w zakresie produkcji lub napraw sprzętu elektronicznego

Zobacz: Plany studiów

dyplomSTUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

 

dokumentSPECJALNOŚCI:

 • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I TECHNIKA MIKROPROCESOROWA
 • ELEKTROENERGETYKA I TECHNIKA ŚWIETLNA

 

ksiazkiJako absolwent będziesz wykształcony w ogólnym zakresie wiedzy technicznej, z umiejętnościami i nawykami ułatwiającymi dalszy rozwój kwalifikacji, tzn.: będziesz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu elektrotechniki, także w języku obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także będziesz potrafił planować i organizować proces samokształcenia, w tym interdyscyplinarnego, a także inspirować innych do takich działań.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk ścisłych, pogłębionych w wybranym zakresie zastosowań w technice, wybranych zagadnień elektrotechniki, poszerzonej wiedzy i umiejętności w stosowaniu elektromechanicznych systemów napędowych, zaawansowanych technik pomiarowych w elektrotechnice, wiedzy i umiejętności stosowania zaawansowanych struktur programowalnych, techniki świetlnej, poszerzonej wiedzy w zakresie urządzeń elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej oraz zakłóceń w układach elektroenergetycznych.

Po ukończeniu specjalności automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorówa będziesz miał dodatkową wiedzę i kwalifikacje z zakresu: funkcjonowania i użytkowania systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wizualizacji i nadzoru (SCADA), nowoczesnych rozwiązań energoelektroniki, zaawansowanych technik i algorytmów sterowania, także przy użyciu metod sztucznej inteligencji, systemów wbudowanych, opartych na mikrokontrolerach, użytkowania urządzeń i specjalistycznego oprogramowania narzędziowego, wykorzystywanych w wyżej wymienionych dziedzinach.

Natomiast po specjalnościelektroenergetyka i technika świetlna będziesz miał dodatkową wiedzę z zakresu: obowiązujących przepisów i trendów rozwojowych dotyczących budowy, zasad doboru oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń i układów automatyki zabezpieczeniowej prewencyjnej, eliminacyjnej, restytucyjnej i systemowej, sterowania pracą i regulacji układów elektroenergetycznych, doboru, budowy i eksploatacji sieci elektroenergetycznych, a także sporządzania dokumentacji projektowej linii elektroenergetycznej, konstrukcji modeli analitycznych przeznaczonych do analizy zakłóceń i stabilności w systemach elektroenergetycznych, budowy i eksploatacji stacji elektroenergetycznych, a także sporządzania dokumentacji projektowej rozbudowanej stacji elektroenergetycznej, konstrukcji modeli analitycznych przeznaczonych do analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego, problematyki energetyki słonecznej, w tym zagadnień związanych z projektowaniem, sterowaniem i eksploatacją systemów fototermicznych i fotowoltaicznych, znajomości zagadnień i urządzeń, a także metodyki badań inteligentnych instalacji oświetleniowych, konstrukcji i projektowania urządzeń oświetleniowych.

Studia niestacjonarne na drugim stopniu kierunku studiów elektrotechnika nie przewidują podziału na specjalności i umożliwiają Tobie, w porównaniu z opisanym wyżej zakresem podstawowym, rozszerzenie wiedzy i umiejętności o: wiedzę z zakresu sterowników przemysłowych, w tym także znajomość i umiejętność programowania tych sterowników, uszczegółowioną i poszerzoną wiedzę na temat: nowoczesnych układów energoelektronicznych, oraz wiedzę w zakresie optoelektroniki.

Ważnym aspektem Twoich studiów będą praktyki zawodowe, odbyte w jednej z firm związanych z branżą elektrotechniczną.


Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika uprawnia do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów elektrycznych
 • zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
 • zatrudnienie na stanowisku: energetyka, automatyka, konstruktora, projektanta, technologa

Zobacz: Plany studiów

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.