Start
Nauka
Publikacje
Dydaktyka
Konsultacje
Ogłoszenia
Linki
Archiwum
English

Zajęcia prowadzone w semestrze LETNIM 2016/2017Materiały dydaktyczne umieszczane na stronach WWW
w poprzednich latach znajdują się w ArchiwumStudia stacjonarne:

Poniedziałek:
12:15 - 14:00     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 ED, WE-Aula II
14:15 - 15:45     Informatyka 1 - prac., sem. 1 ED, 2 st., gr. PS4, WE-110

Wtorek:
08:30 - 10:00     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS3, WE-110
12:15 - 13:45     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS2, WE-110
14:15 - 15:45     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS1, WE-110


Studia niestacjonarne:

Piątek:
18:30 - 20:05     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 EZ, WE-029

 
 
WAŻNE !!!
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Zaliczenie wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów w praktyce". PWN, Warszawa, 2013.
 3. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 4. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 5. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2011.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2011.
 7. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 8. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2015.
 9. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein: "Wprowadzenie do algorytmów". PWN, Warszawa, 2013.
 10. G. Coldwin: "Zrozumieć programowanie". PWN, Warszawa, 2015.
 11. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI". Helion, Gliwice, 2016.
 
 
Informatyka 1 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(21.02)
(20.02)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 108 kB) (PDF, 119 kB)
(PDF_4na1, 103 kB)
Środowisko Microsoft Visual C++. Język C - ogólna struktura programu. INF01
(PDF, 482 kB)
-
2.
(28.02)
(27.02)
Język C - operacje we-wy, zmienne, deklaracje, typy i nazwy zmiennych, stałe liczbowe, operatory i wyrażenia arytmetyczne, priorytet operatorów, funkcje matematyczne. INF02
(PDF, 276 kB)
-
3.
(07.03)
(06.03)
4.
(14.03)
(13.03)
Język C - operatory relacyjne (porównania) i logiczne, wyrażenia logiczne, instrukcja warunkowa if, zagnieżdżanie if-else. INF03
(PDF, 184 kB)
(PDF, 98 kB)
(PDF_4na1, 89 kB)
5.
(21.03)
(20.03)
Język C - operator warunkowy, instrukcja wyboru wielowariantowego switch, operatory bitowe. INF04
(PDF, 130 kB)
(PDF, 63 kB)
(PDF_4na1, 56 kB)
6.
(28.03)
(27.03)
Kolokwium nr 1. - -
7.
(04.04)
(03.04)
Język C - instrukcja iteracyjna for, zagnieżdżanie pętli for, instrukcje break, goto i continue. INF05
(PDF, 159 kB)
(PDF, 83 kB)
(PDF_4na1, 73 kB)
8.
(11.04)
(10.04)
Język C - instrukcje iteracyjne while i do...while. INF06
(PDF, 133 kB)
(PDF, 72 kB)
(PDF_4na1, 67 kB)
9.
(25.04)
(24.04)
Język C - tablice, deklaracja tablicy jednowymiarowej, inicjalizacja elementów tablicy, operacje na tablicach jednowymiarowych. INF07
(PDF, 155 kB)
(PDF, 94 kB)
(PDF_4na1, 86 kB)
(PDF, 94 kB)
(PDF_4na1, 86 kB)
10.
(09.05)
(08.05)
11.
(16.05)
(15.05)
Kolokwium nr 2. - -
12.
(23.05)
(22.05)
Matlab - skrypty i funkcje. INF08
(PDF, 180 kB)
Sprawozdanie_1
13.
(30.05)
(29.05)
Matlab - elementy programowania INF09
(PDF, 150 kB)
Sprawozdanie_2
14.
(06.06)
(05.06)
Matlab - zastosowanie programu do rozwiązywania wybranych zagadnień elektrotechniki. INF41
(PDF, 181 kB)
Sprawozdanie_3
Uwagi
15.
(13.06)
(12.06)
Język C - debugger, śledzenie wykonania programu. INF10
(PDF, 537 kB)
pr0.cpp
pr1.cpp
pr2.cpp


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI". Helion, Gliwice, 2016.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, 2009.
 4. P. Prinz, T. Crawford: "Język C w pigułce". APN Promise, Warszawa, 2016.
 5. K.N. King: "Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2011.
 6. S.G. Kochan: "Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV". Helion, Gliwice, 2015.
 7. W. Sradomski: "Matlab. Praktyczny podręcznik modelowania". Helion, Gliwice, 2015.
 8. B. Mrozek, Z. Mrozek: "Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III". Helion, Gliwice, 2012.
 9. R. Pratap: "Matlab dla naukowców i inżynierów. Wydanie 2". PWN, Warszawa, 2015.
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia niestacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Zaliczenie wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów w praktyce". PWN, Warszawa, 2013.
 3. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 4. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 5. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2011.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2011.
 7. A.S. Tanenbaum, H. Bos: "Systemy operacyjne. Wydanie IV". Helion, Gliwice, 2015.
 8. W. Stallings: "Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. Mikom, Warszawa, 2006.
 9. A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: "Sieci komputerowe. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2012.
 10. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 11. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2015.
 12. G. Coldwin: "Zrozumieć programowanie". PWN, Warszawa, 2015.
 13. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI". Helion, Gliwice, 2016.


Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2017
Jarosław Forenc