Start
Nauka
Publikacje
Dydaktyka
Konsultacje
Ogłoszenia
Linki
Archiwum
English

Zajęcia prowadzone w semestrze LETNIM 2014/2015Materiały dydaktyczne umieszczane na stronach WWW
w poprzednich latach znajdują się w ArchiwumStudia stacjonarne:

Poniedziałek:
10:15 - 11:45     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS3, WE-110
12:15 - 14:00     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 ED, WE-Aula III
14:15 - 15:45     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS2, WE-110

Piątek:
10:00 - 11:30     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS1, WE-110

Studia niestacjonarne:

Piątek:
16:50 - 18:25     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 EZ, WE-109
18:30 - 20:55     Informatyka 1 - prac., sem. 2 EZ, gr. PS1, WE-110

Niedziela:
13:30 - 15:55     Informatyka 1 - prac., sem. 2 EZ, gr. PS2, WE-101
 
 
WAŻNE !!!
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Zaliczenie wykładu:
Poprawa zaliczenia wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów". PWN, Warszawa, 2007.
 3. U. Stańczyk, E. Wróbel, B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych w teorii i praktyce". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012.
 4. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 5. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2007.
 7. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2007.
 8. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 9. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania". Helion, Gliwice, 2009.
 10. A. Drozdek: "C++. Algorytmy i struktury danych". Helion, Gliwice, 2004.
 11. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein: "Wprowadzenie do algorytmów". PWN, Warszawa, 2012.
 12. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 
 
Informatyka 1 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(23.02.2015)
(27.02.2015)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 57 kB) (PDF, 83 kB)
(PDF_4na1, 69 kB)
Środowisko Microsoft Visual C++. Język C - ogólna struktura programu. INF01
(PDF, 457 kB)
-
2.
(02.03.2015)
(06.03.2015)
Język C - operacje we-wy, zmienne, typy i nazwy zmiennych, operatory i wyrażenia arytmetyczne, funkcje matematyczne. INF02
(PDF, 250 kB)
-
3.
(09.03.2015)
(13.03.2015)
4.
(16.03.2015)
(20.03.2015)
Język C - operatory relacyjne i logiczne, wyrażenia logiczne, instrukcja warunkowa if. INF03
(PDF, 125 kB)
(PDF, 79 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)
5.
(23.03.2015)
(27.03.2015)
Język C - zagnieżdżanie if-else, operator warunkowy. INF04
(PDF, 139 kB)
(PDF, 68 kB)
(PDF_4na1, 64 kB)
6.
(30.03.2015)
(08.04.2015)
Język C - instrukcja switch, operatory bitowe. INF05
(PDF, 140 kB)
(PDF, 72 kB)
(PDF_4na1, 63 kB)
7.
(20.04.2015)
(10.04.2015)
Język C - instrukcja iteracyjna for, zagnieżdżanie pętli for, instrukcje continue, break, i goto. INF06
(PDF, 140 kB)
(PDF, 89 kB)
(PDF_4na1, 76 kB)
8.
(27.04.2015)
(17.04.2015)
Kolokwium nr 1. - Kolokwium - przykład
9.
(04.05.2015)
(24.04.2015)
Język C - instrukcje iteracyjne while i do...while. INF07
(PDF, 116 kB)
(PDF, 85 kB)
(PDF_4na1, 75 kB)
klawiatura.cpp
10.
(11.05.2015)
(08.05.2015)
Język C - tablice jednowymiarowe, łańcuchy znaków. INF08
(PDF, 215 kB)
(PDF, 107 kB)
(PDF_4na1, 95 kB)
11.
(18.05.2015)
(22.05.2015)
Język C - tablice dwuwymiarowe, operacje na tablicach. INF09
(PDF, 128 kB)
(PDF, 83 kB)
(PDF_4na1, 74 kB)
12.
(25.05.2015)
(29.05.2015)
Język C - funkcje. INF10
(PDF, 185 kB)
(PDF, 97 kB)
(PDF_4na1, 88 kB)
13.
(01.06.2015)
(12.06.2015)
Język C - przekazywanie parametrów do funkcji, rekurencja. INF11
(PDF, 146 kB)
(PDF, 102 kB)
(PDF_4na1, 89 kB)
14.
(08.06.2015)
(17.06.2015)
Kolokwium nr 2. - Kolokwium - przykład
15.
(15.06.2015)
(18.06.2015)
Język C - struktury, pola bitowe, unie. INF12
(PDF, 156 kB)
(PDF, 78 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)


Dodatkowe pliki:
Poprawa kolokwium nr 1/2:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, Gliwice, 2009.
 4. S. Summit: "Programowanie w języku C. FAQ". Helion, Gliwice, 2003.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. K.N. King: "Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2011.
 7. S. Oualline: "Język C. Programowanie". Helion, Gliwice, 2003.
 8. S.G. Kochan: "Język C. Wprowadzenie do programowania". Helion, Gliwice, 2005.
 9. D. Griffiths, D. Griffiths: "C. Rusz głową!". Helion, Gliwice, 2013.
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia niestacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Zaliczenie wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów". PWN, Warszawa, 2007.
 3. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 4. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 5. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2007.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2007.
 7. A.S. Tanenbaum: "Systemy operacyjne. Wydanie III". Helion, Gliwice, 2010.
 8. W. Stallings: "Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy". Mikom, Warszawa, 2006.
 9. A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: "Sieci komputerowe. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2012.
 10. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 11. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania". Helion, Gliwice, 2009.
 12. A. Drozdek: "C++. Algorytmy i struktury danych". Helion, Gliwice, 2004.
 13. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 
 
Informatyka 1 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. II, studia niestacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Prezentacja
1.
(27.02.2015)
(01.03.2015)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 56 kB) (PDF, 78 kB)
(PDF_4na1, 68 kB)
Środowisko Microsoft Visual C++. Język C - ogólna struktura programu. INF01Z
(PDF, 458 kB)
-
2.
(06.03.2015)
(08.03.2015)
Język C - operacje we-wy, zmienne, typy i nazwy zmiennych, operatory i wyrażenia arytmetyczne, funkcje matematyczne. INF02
(PDF, 250 kB)
(PDF, 76 kB)
(PDF_4na1, 70 kB)
3.
(13.03.2015)
(15.03.2015)
4.
(27.03.2015)
(29.03.2015)
Język C - operatory relacyjne i logiczne, wyrażenia logiczne, instrukcja warunkowa if, zagnieżdżanie if-else, operator warunkowy, instrukcja switch, operatory bitowe. INF03Z
(PDF, 206 kB)
(PDF, 109 kB)
(PDF_4na1, 93 kB)
5.
(17.04.2015)
(19.04.2015)
Język C - instrukcje iteracyjne for, while i do ... while, zagnieżdżanie pętli for, instrukcje continue, break, i goto. INF04Z
(PDF, 183 kB)
(PDF, 123 kB)
(PDF_4na1, 102 kB)
klawiatura.cpp
6.
(24.04.2015)
(26.04.2015)
Kolokwium nr 1. - Kolokwium - przykład
bmi.cpp
Język C - tablice jednowymiarowe. INF05Z
(PDF, 135 kB)
(PDF, 91 kB)
(PDF_4na1, 81 kB)
7.
(08.05.2015)
(10.05.2015)
Język C - tablice dwuwymiarowe, operacje na tablicach, łańcuchy znaków. INF06Z
(PDF, 207 kB)
(PDF, 83 kB)
(PDF_4na1, 74 kB)
8.
(29.05.2015)
(31.05.2015)
Język C - funkcje. INF07Z
(PDF, 185 kB)
(PDF, 98 kB)
(PDF_4na1, 89 kB)
Zad_03.cpp
9.
(12.06.2015)
(14.06.2015)
Kolokwium nr 2. - Kolokwium - przykład
kol2.cpp
Język C - przekazywanie parametrów do funkcji, rekurencja. INF08Z
(PDF, 146 kB)
(PDF, 130 kB)
(PDF_4na1, 90 kB)
10.
(19.06.2015)
(21.06.2015)
Język C - struktury, pola bitowe, unie. INF09Z
(PDF, 156 kB)
(PDF, 85 kB)
(PDF_4na1, 79 kB)


Kolokwium nr 1:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, Gliwice, 2009.
 4. S. Summit: "Programowanie w języku C. FAQ". Helion, Gliwice, 2003.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. K.N. King: "Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2011.
 7. S. Oualline: "Język C. Programowanie". Helion, Gliwice, 2003.
 8. S.G. Kochan: "Język C. Wprowadzenie do programowania". Helion, Gliwice, 2005.
 9. D. Griffiths, D. Griffiths: "C. Rusz głową!". Helion, Gliwice, 2013.


Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2015
Jarosław Forenc