Start
Nauka
Publikacje
Dydaktyka
Konsultacje
Ogłoszenia
Linki
Archiwum
English

Zajęcia prowadzone w semestrze ZIMOWYM 2016/2017Materiały dydaktyczne umieszczane na stronach WWW
w poprzednich latach znajdują się w ArchiwumStudia stacjonarne:

Poniedziałek:
08:30 - 10:00     Technologie informacyjne - prac., sem. 1 ED, gr. PS4, WE-110
12:15 - 13:45     Technologie informacyjne - prac., sem. 1 ED, gr. PS1, WE-110
14:15 - 15:45     Informatyka 2 - prac., sem. 3 ED, gr. PS2, WE-110

Wtorek:
14:15 - 15:45     Informatyka 2 - prac., sem. 2 ED, gr. PS3, WE-110
16:00 - 17:30     Informatyka 2 - prac., sem. 2 ED, gr. PS1, WE-110

Środa:
12:15 - 14:00     Informatyka 2 - wykład, sem. 3 ED, WE-Aula III

 
 
WAŻNE !!!
 
 
Informatyka 2 - wykład
(Elektrotechnika, sem. III, studia stacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Zaliczenie wykładu:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI". Helion, Gliwice, 2016.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Reese: "Wskaźniki w języku C. Przewodnik". Helion, Gliwice, 2014.
 4. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 5. B. Stroustrup: "Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione". Helion, Gliwice, 2013.
 6. B. Stroustrup: "Język C++. Kompendium wiedzy". Helion, Gliwice, 2014.
 7. G. Coldwin: "Zrozumieć programowanie". PWN, Warszawa, 2015.
 8. A.S. Tanenbaum: "Systemy operacyjne. Wydanie III". Helion, Gliwice, 2010.
 9. W. Stallings: "Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy". Mikom, Warszawa, 2006.
 10. A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: "Sieci komputerowe. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2012.
 11. K. Krysiak: "Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2005.
 
 
Informatyka 2 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. III, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(PS1/3: 27.09)
(PS2: 26.09)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 81 kB) (PDF, 115 kB)
(PDF_4na1, 95 kB)
Struktury w języku C. Odwołania do pól struktury. Inicjalizacja zmiennej strukturalnej. INF21
(PDF, 157 kB)
(PDF, 78 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)
2.
(PS1/3: 04.10)
(PS2: 03.10)
Zaawansowane operacje wejścia-wyjścia w języku C. Pliki tekstowe w języku C. INF22
(PDF, 162 kB)
(pomiar.txt)
(pesel.txt)
3.
(PS1/3: 11.10)
(PS2: 10.10)
Pliki binarne w języku C. INF23
(PDF, 118 kB)
(dane.dat)
(pomiar.dat)
(hdd.dat)
4.
(PS1/3: 18.10)
(PS2: 17.10)
Wskaźniki. Dynamiczny przydział pamięci w języku C. INF24
(PDF, 193 kB)
(p1.txt)
(p2.txt)
(INF24_02.cpp)
5.
(PS1/3: 25.10)
(PS2: 24.10)
Kolokwium nr 1. - Przykład
liczby.dat
6.
(PS1/3: 08.11)
(PS2: 07.11)
Operacje wejścia-wyjścia w języku C++. Sterowanie formatem, manipulatory. INF25
(PDF, 124 kB)
-
7.
(PS1/3: 15.11)
(PS2: 14.11)
Programowanie obiektowe w języku C++: klasy i obiekty, dane i funkcje składowe klasy, prawa dostępu do składników klasy, konstruktory i destruktory. INF26
(PDF, 139 kB)
-
8.
(PS1/3: 22.11)
(PS2: 21.11)
Programowanie obiektowe w języku C++: funkcje zaprzyjaźnione, przeładowanie operatorów. INF27
(PDF, 120 kB)
-
9.
(PS1/3: 29.11)
(PS2: 28.11)
Programowanie obiektowe w języku C++: zaawansowane operacje. Dynamiczny przydział pamięci w języku C++. INF28
(PDF, 72 kB)
Wektor_PS1.zip
Wektor_PS2.zip
10.
(PS1/3: 06.12)
(PS2: 05.12)
Kolokwium nr 2. - Przykład
11.
(PS1/3: 13.12)
(PS2: 12.12)
Tryb graficzny systemu Windows - podstawy obsługi wybranego środowiska programistycznego. INF29
(PDF, 135 kB)
-
12.
(PS1/3: 20.12)
(PS2: 19.12)
Tworzenie interfejsu użytkownika w trybie graficznym systemu Windows. INF30
(PDF, 90 kB)
-
13.
(PS1/3: 10.01)
(PS2: 09.01)
Operacje na tekstach w języku C++. Klasa string. INF31
(PDF, 174 kB)
(PDF, 183 kB)
(PDF_4na1, 158 kB)
14.
(PS1/3: 17.01)
(PS2: 16.01)
Obsługa plików w języku C++. INF32
(PDF, 140 kB)
-
15.
(PS1/3: 24.01)
(PS2: 23.01)
Zaliczenie zajęć. - -


Dodatkowe pliki:
Środowisko Turbo C++:
Projekt zaliczeniowy:
Programy bonusowe:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI". Helion, Gliwice, 2016.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Reese: "Wskaźniki w języku C. Przewodnik". Helion, Gliwice, 2014.
 4. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, 2009.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. B. Stroustrup: "Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione". Helion, Gliwice, 2013.
 7. B. Stroustrup: "Język C++. Kompendium wiedzy". Helion, Gliwice, 2014
 8. S. Prata: "Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI". Helion, Gliwice, 2012.
 9. J. Matulewski: "C++ Builder i Turbo C++. Podstawy". Helion, Gliwice, 2006.
 
 
Technologie informacyjne - pracownia
(Elektrotechnika, sem. I, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(26.09)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 66 kB) (PDF, 114 kB)
(PDF_4na1, 89 kB)
BHP na stanowisku pracy z komputerem. Licencje oprogramowania. Prawo autorskie i regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Pozycyjne systemy liczbowe. - (PDF, 189 kB)
(PDF_4na1, 174 kB)

Zadania nr 1
2.
(03.10)
Jednostki i kodowanie informacji. Reprezentacja wartości liczbowych w systemach komputerowych. TI04
(PDF, 321 kB)

TI05
(PDF, 600 kB)
(PDF, 521 kB)
(PDF_4na1, 516 kB)

Zadania nr 2
3.
(10.10)
Sprawdzian nr 1. - -
Przetwarzanie tekstów. Reguły wprowadzania tekstu. Formatowanie znaków i akapitów. Zastosowanie tabulatorów. - (PDF, 244 kB)
(PDF_4na1, 232 kB)

Zadania nr 3
formatowanie.docx
formatowanie-wzor.pdf
4.
(17.10)
Przetwarzanie tekstów. Formatowanie strony. Formatowanie nagłówka i stopki. Wypunktowanie i numerowanie. Tabele. Wzory. Wstawienie grafiki do dokumentu. - (PDF, 181 kB)
(PDF_4na1, 176 kB)

Zadania nr 4
wzor.pdf
5.
(24.10)
Przetwarzanie tekstów. Tworzenie dokumentu w oparciu o style. Automatyczne numerowanie rysunków i tabel. Generowanie spisu treści, rysunków i tabel. - (PDF, 305 kB)
(PDF_4na1, 299 kB)

Zadania nr 5
Opis rozwiązania
dokument.docx
6.
(07.11)
Sprawdzian nr 2 - -
Arkusze kalkulacyjne. Wprowadzanie danych do arkusza. Formatowanie arkusza. Proste wzory obliczeniowe. - Zadania nr 6
7.
(14.11)
Arkusze kalkulacyjne. Formuły. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. Operacje na macierzach. Operacje na liczbach zespolonych. - (PDF, 305 kB)
(PDF_4na1, 299 kB)

prac7.xlsx
8.
(21.11)
Arkusze kalkulacyjne. Funkcje logiczne. Wykresy. - (PDF, 314 kB)
(PDF_4na1, 308 kB)

prac8.xlsx
RLC.txt
9.
(28.11)
Sprawdzian nr 3 - -
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych. Umieszczanie rysunków, wykresów, autokształtów i pól tekstowych na slajdach. - Zadania nr 9
10.
(05.12)
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Zasady poprawnie zbudowanej prezentacji. - (PDF, 247 kB)
(PDF_4na1, 239 kB)
11.
(12.12)
Matlab. Wprowadzanie poleceń, zmiennych i liczb. Operatory i wyrażenia arytmetyczne. TI10
(PDF, 210 kB)
(Sprawozdanie 1)
12.
(19.12)
Matlab. Wprowadzanie i generowanie macierzy. Operacje macierzowe i tablicowe. Rozwiązywanie układów równań. Wielomiany. TI11
(PDF, 178 kB)
(Sprawozdanie 2)
13.
(09.01)
Matlab. Grafika dwu- i trójwymiarowa. TI12
(PDF, 826 kB)
(Sprawozdanie 3)
14.
(16.01)
Sprawdzian nr 4 - (PS1)
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Przygotowanie własnej prezentacji. - (PDF, 43 kB)
(PDF_4na1, 41 kB)
15.
(23.01)
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Przedstawienie prezentacji. - -


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. A. Żarowska, W. Węglarz: "ECDL na skróty". PWN, Warszawa, 2011.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów w praktyce". PWN, Warszawa, 2007.
 3. A. Jaronicki: "ABC MS Office 2007 PL". Helion. Gliwice, 2008.
 4. S. Basham: "Word 2007 PL. Seria praktyk". Helion, Gliwice, 2009.
 5. A. Dudziak, A. Żejmo: "Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów". Difin, Warszawa, 2008.
 6. J. Walkenbach: "Excel 2007 PL. Biblia". Helion, Gliwice, 2007.
 7. Z. Smogur: "Excel w zastosowaniach inżynieryjnych". Helion, Gliwice, 2008.
 8. M. Stachurski, W. Treichel: "Matlab dla studentów. Ćwiczenia, zadania, rozwiązania". Witkom, Warszawa, 2009.
 9. R. Pratap: "MATLAB dla naukowców i inżynierów. Wydanie 2". PWN, Warszawa, 2015.
 10. R. Zimek: "PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik". Helion, Gliwice, 2008.
 11. P. Lenar: "Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych". Helion, Gliwice, 2011.


Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2017
Jarosław Forenc