Start
Nauka
Publikacje
Dydaktyka
Konsultacje
Ogłoszenia
Linki
Archiwum
English

Zajęcia prowadzone w semestrze LETNIM 2015/2016Materiały dydaktyczne umieszczane na stronach WWW
w poprzednich latach znajdują się w ArchiwumStudia stacjonarne:

Poniedziałek:
10:15 - 12:00     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 ED, WE-030
12:15 - 13:45     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS2, WE-110

Wtorek:
14:15 - 15:45     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS3, WE-110
16:00 - 17:30     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS1, WE-110

Środa:
08:30 - 10:00     Metodyki i techniki prog. - prac., sem. 2 EiT, gr. PS3, WE-110


Studia niestacjonarne:

Sobota:
08:00 - 09:35     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 EZ, WE-030

 
 
WAŻNE !!!
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Slajdy z wykładu: Zaliczenie wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów w praktyce". PWN, Warszawa, 2013.
 3. U. Stańczyk, E. Wróbel, B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych w teorii i praktyce". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012.
 4. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 5. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2011.
 7. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2011.
 8. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 9. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2015.
 10. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein: "Wprowadzenie do algorytmów". PWN, Warszawa, 2013.
 11. G. Coldwin: "Zrozumieć programowanie". PWN, Warszawa, 2015.
 12. P. Krzyżanowski: "Obliczenia inżynierskie i naukowe". PWN, Warszawa, 2012.
 13. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 
 
Informatyka 1 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(PS1: 23.02)
(PS2: 22.02)
(PS3: 23.02)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 79 kB) (PDF, 107 kB)
(PDF_4na1, 91 kB)
Środowisko Microsoft Visual C++. Język C - ogólna struktura programu. INF01
(PDF, 458 kB)
-
2.
(PS1: 01.03)
(PS2: 29.02)
(PS3: 01.03)
Język C - operacje we-wy, zmienne, deklaracje, typy i nazwy zmiennych, stałe liczbowe, operatory i wyrażenia arytmetyczne, priorytet operatorów, funkcje matematyczne. INF02
(PDF, 251 kB)
-
3.
(PS1: 08.03)
(PS2: 07.03)
(PS3: 08.03)
4.
(PS1: 15.03)
(PS2: 14.03)
(PS3: 15.03)
Język C - operatory relacyjne (porównania) i logiczne, wyrażenia logiczne, instrukcja warunkowa if, zagnieżdżanie if-else. INF03
(PDF, 169 kB)
(PDF, 98 kB)
(PDF_4na1, 89 kB)

(INF03_7.cpp)
5.
(PS1: 22.03)
(PS2: 21.03)
(PS3: 22.03)
Język C - operator warunkowy, instrukcja wyboru wielowariantowego switch, operatory bitowe. INF04
(PDF, 149 kB)
(PDF, 75 kB)
(PDF_4na1, 66 kB)
6.
(PS1: 05.04)
(PS2: 04.04)
(PS3: 05.04)
Język C - instrukcja iteracyjna for, zagnieżdżanie pętli for, instrukcje break, goto i continue. INF05
(PDF, 141 kB)
(PDF, 89 kB)
(PDF_4na1, 76 kB)

kreska1.cpp
kreska2.cpp
7.
(PS1: 12.04)
(PS2: 11.04)
(PS3: 12.04)
Kolokwium nr 1. - (Przykład)
Język C - instrukcje iteracyjne while i do...while. INF06
(PDF, 117 kB)
(PDF, 75 kB)
(PDF_4na1, 69 kB)

klawiatura.cpp
8.
(PS1: 19.04)
(PS2: 18.04)
(PS3: 19.04)
Język C - funkcje, ogólna struktura funkcji, umieszczanie definicji funkcji w programie, zmienne lokalne i globalne, zasięg i widzialność identyfikatorów, rekurencyjne wywołanie funkcji. INF07
(PDF, 197 kB)
(PDF, 106 kB)
(PDF_4na1, 98 kB)

(Rekurencja)
9.
(PS1: 26.04)
(PS2: 25.04)
(PS3: 26.04)
Język C - tablice, deklaracja tablicy jednowymiarowej, inicjalizacja elementów tablicy. INF08
(PDF, 148 kB)
(PDF, 87 kB)
(PDF_4na1, 79 kB)
10.
(PS1: 10.05)
(PS2: 09.05)
(PS3: 10.05)
Język C - tablice dwuwymiarowe. Operacje na tablicach dwuwymiarowych. INF09
(PDF, 130 kB)
(PDF, 91 kB)
(PDF_4na1, 81 kB)
11.
(PS1: 16.05)
(PS2: 17.05)
(PS3: 16.05)
Kolokwium nr 2. - (Przykład)
12.
(PS1: 23.05)
(PS2: 24.05)
(PS3: 23.05)
Matlab - skrypty i funkcje. INF10
(PDF, 165 kB)
-
13.
(PS1: 31.05)
(PS2: 30.05)
(PS3: 31.05)
Matlab - elementy programowania INF11
(PDF, 136 kB)
-
14.
(PS1: 07.06)
(PS2: 06.06)
(PS3: 07.06)
Matlab - Zastosowanie programu do rozwiązywania wybranych zagadnień elektrotechniki. INF41
(PDF, 204 kB)
-
15.
(PS1: 14.06)
(PS2: 13.06)
(PS3: 14.06)
Język C - łańcuchy znaków, plik nagłówkowy string.h. INF12
(PDF, 160 kB)
(PDF, 102 kB)
(PDF_4na1, 94 kB)


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, Gliwice, 2009.
 4. S. Summit: "Programowanie w języku C. FAQ". Helion, Gliwice, 2003.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. K.N. King: "Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2011.
 7. S. Oualline: "Język C. Programowanie". Helion, Gliwice, 2003.
 8. S.G. Kochan: "Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV". Helion, Gliwice, 2015.
 9. D. Griffiths, D. Griffiths: "C. Rusz głową!". Helion, Gliwice, 2013.
 10. W. Sradomski: "Matlab. Praktyczny podręcznik modelowania". Helion, Gliwice, 2015.
 11. B. Mrozek, Z. Mrozek: "Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III". Helion, Gliwice, 2012.
 12. R. Pratap: "Matlab dla naukowców i inżynierów. Wydanie 2". PWN, Warszawa, 2015.
 
 
Metodyki i techniki programowania - pracownia
(Elektronika i telekomunikacja, sem. II, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(24.02)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 59 kB) (PDF, 88 kB)
(PDF_4na1, 73 kB)
Zajęcia organizacyjne. Obsługa środowiska programistycznego (Dev-C++ lub Microsoft Visual Studio). Etapy tworzenia programu. Programowanie strukturalne w języku C. Ogólna struktura programu. Zmienne, deklaracje, typy i nazwy zmiennych. MITP_01
(PDF, 460 kB)
-
2.
(02.03)
Wyprowadzanie i wprowadzanie danych - instrukcje printf i scanf oraz cout i cin. Stałe liczbowe. Operatory i wyrażenia arytmetyczne, operator przypisania. Priorytet operatorów. Konwersje typów, rzutowanie. MITP_02
(PDF, 253 kB)

INF2_25
(PDF, 124 kB)
-
3.
(09.03)
Funkcje, ogólna struktura funkcji. Umieszczanie definicji funkcji w programie. Zmienne lokalne i globalne. Zasięg i widzialność identyfikatorów. MITP_10
(PDF, 187 kB)
(PDF, 101 kB)
(PDF_4na1, 92 kB)
4.
(16.03)
Operatory relacyjne (porównania) i logiczne. Wyrażenia logiczne. Instrukcja warunkowa if. Zagnieżdżanie if-else. Operator warunkowy ? :. MITP_03
(PDF, 126 kB)

MITP_04
(PDF, 140 kB)
(PDF, 99 kB)
(PDF_4na1, 90 kB)
5.
(23.03)
Instrukcja wyboru wielowariantowego switch. MITP_05
(PDF, 141 kB)
(PDF, 64 kB)
(PDF_4na1, 57 kB)
6.
(30.03)
Instrukcja iteracyjna for. Zagnieżdżanie pętli for. Instrukcje break, goto i continue. MITP_06
(PDF, 142 kB)
(PDF, 91 kB)
(PDF_4na1, 77 kB)
7.
(06.04)
Instrukcje iteracyjne while i do ... while. MITP_07
(PDF, 118 kB)
(PDF, 81 kB)
(PDF_4na1, 72 kB)

klawiatura.cpp
8.
(13.04)
Tablice, deklaracja tablicy jednowymiarowej, inicjalizacja elementów tablicy. MITP_08
(PDF, 217 kB)
(PDF, 82 kB)
(PDF_4na1, 75 kB)
9.
(20.04)
Tablice dwuwymiarowe. Operacje na tablicach. MITP_09
(PDF, 129 kB)
(PDF, 84 kB)
(PDF_4na1, 75 kB)

MITP_09_03.cpp
10.
(27.04)
Łańcuchy znaków. Inicjalizacja łańcucha znaków. Stała znakowa. Funkcje do wprowadzania i wyprowadzania znaków. Plik nagłówkowy string.h. MITP_08
(PDF, 217 kB)
(PDF, 111 kB)
(PDF_4na1, 100 kB)
11.
(11.05)
Struktury, odwołania do pól struktury, inicjalizacja zmiennej strukturalnej. MITP_12
(PDF, 158 kB)
(PDF, 101 kB)
(PDF_4na1, 90 kB)
12.
(18.05)
Przekazywanie argumentów do funkcji przez wartość i referencję. Rekurencyjne wywołanie funkcji. MITP_11
(PDF, 148 kB)
(PDF, 124 kB)
(PDF_4na1, 107 kB)
13.
(01.06)
Pliki tekstowe i binarne: operacje na plikach tekstowych. INF2_22
(PDF, 133 kB)
(PDF, 135 kB)
(PDF_4na1, 117 kB)

pomiar.txt
pesel.txt
14.
(08.06)
Pliki tekstowe i binarne: operacje na plikach binarnych. INF2_23
(PDF, 118 kB)

INF2_32
(PDF, 140 kB)
(PDF, 181 kB)
(PDF_4na1, 163 kB)

pomiar.dat
dane.dat
hdd.dat
15.
(15.06)
Zaliczenie zajęć. - -


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, Gliwice, 2009.
 4. S. Summit: "Programowanie w języku C. FAQ". Helion, Gliwice, 2003.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. K.N. King: "Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2011.
 7. S. Oualline: "Język C. Programowanie". Helion, Gliwice, 2003.
 8. S.G. Kochan: "Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV". Helion, Gliwice, 2015.
 9. D. Griffiths, D. Griffiths: "C. Rusz głową!". Helion, Gliwice, 2013.
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia niestacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Zaliczenie wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów w praktyce". PWN, Warszawa, 2013.
 3. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 4. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 5. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2011.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2011.
 7. A.S. Tanenbaum, H. Bos: "Systemy operacyjne. Wydanie IV". Helion, Gliwice, 2015.
 8. W. Stallings: "Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. Mikom, Warszawa, 2006.
 9. A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: "Sieci komputerowe. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2012.
 10. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 11. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2015.
 12. G. Coldwin: "Zrozumieć programowanie". PWN, Warszawa, 2015.
 13. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.


Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2016
Jarosław Forenc