Start
Nauka
Publikacje
Dydaktyka
Konsultacje
Ogłoszenia
Linki
Archiwum
English

Zajęcia prowadzone w semestrze LETNIM 2013/2014Materiały dydaktyczne umieszczane na stronach WWW
w poprzednich latach znajdują się w ArchiwumStudia stacjonarne:

Poniedziałek:
10:15 - 12:00     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 ED, WE-030
12:15 - 13:45     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS2, WE-110
13:45 - 15:15     Informatyka 1 - prac., sem. 2 ED, gr. PS3, WE-110

Czwartek:
10:15 - 11:45     Informatyka 1 - prac, sem. 2 ED, gr. PS1, WE-110


Studia niestacjonarne:

Piątek:
16:50 - 18:25     Informatyka 1 - wykład, sem. 2 EZ, WE-109
18:30 - 20:55     Informatyka 1 - prac., sem. 2 EZ, gr. PS2, WE-110

 
 
WAŻNE !!!
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Poprawa zaliczenia wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów". PWN, Warszawa, 2007.
 3. U. Stańczyk, E. Wróbel, B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych w teorii i praktyce". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.
 4. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 5. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2007.
 7. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2007.
 8. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 9. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania". Helion, Gliwice, 2009.
 10. A. Drozdek: "C++. Algorytmy i struktury danych". Helion, Gliwice, 2004.
 11. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein: "Wprowadzenie do algorytmów". PWN, Warszawa, 2012.
 12. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 
 
Informatyka 1 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. II, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(03.03.2014)
(06.03.2014)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 57 kB) (PDF, 83 kB)
(PDF_4na1, 72 kB) Prace domowe
Środowisko Microsoft Visual C++. Język C - ogólna struktura programu. INF01
(PDF, 438 kB)
-
2.
(10.03.2014)
(13.03.2014)
Język C - operacje we-wy, zmienne, typy i nazwy zmiennych, operatory i wyrażenia arytmetyczne, funkcje matematyczne. INF02
(PDF, 246 kB)
INF02_09.cpp
3.
(17.03.2014)
(20.03.2014)
4.
(24.03.2014)
(27.03.2014)
Język C - operatory relacyjne i logiczne, wyrażenia logiczne, instrukcja warunkowa if. INF03
(PDF, 128 kB)
-
5.
(31.03.2014)
(03.04.2014)
Język C - zagnieżdżanie if-else, operator warunkowy. INF04
(PDF, 143 kB)
-
6.
(07.04.2014)
(10.04.2014)
Język C - instrukcja switch, operatory bitowe. INF05
(PDF, 124 kB)
-
7.
(14.04.2014)
(17.04.2014)
Język C - instrukcja iteracyjna for, zagnieżdżanie pętli for, instrukcje continue, break, i goto. INF06
(PDF, 138 kB)
(PDF, 90 kB)
(PDF_4na1, 79 kB)
8.
(05.05.2014)
(24.04.2014)
Kolokwium nr 1. - PS1
PS2
PS3
9.
(12.05.2014)
(28.04.2014)
Język C - instrukcje iteracyjne while i do...while. INF07
(PDF, 111 kB)
(PDF, 85 kB)
(PDF_4na1, 77 kB)
INF07_06.cpp
10.
(19.05.2014)
(08.05.2014)
Język C - tablice jednowymiarowe, łańcuchy znaków. INF08
(PDF, 162 kB)
(PDF, 108 kB)
(PDF_4na1, 97 kB)
11.
(26.05.2015)
(15.05.2014)
Język C - tablice dwuwymiarowe, operacje na tablicach. INF09
(PDF, 112 kB)
(PDF, 81 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)
12.
(02.06.2014)
(22.05.2014)
Język C - funkcje. INF10
(PDF, 140 kB)
(PDF, 81 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)
13.
(09.06.2014)
(29.05.2014)
Język C - przekazywanie parametrów do funkcji, rekurencja. INF11
(PDF, 107 kB)
(PDF, 100 kB)
(PDF_4na1, 87 kB)
14.
(16.06.2014)
(05.06.2014)
Kolokwium nr 2. - PS1
PS2
PS3
15.
(23.06.2014)
(12.06.2014)
Język C - struktury, pola bitowe, unie. INF12
(PDF, 123 kB)
(PDF, 78 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, Gliwice, 2009.
 4. S. Summit: "Programowanie w języku C. FAQ". Helion, Gliwice, 2003.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. K.N. King: "Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2011.
 7. S. Oualline: "Język C. Programowanie". Helion, Gliwice, 2003.
 8. S.G. Kochan: "Język C. Wprowadzenie do programowania". Helion, Gliwice, 2005.
 9. D. Griffiths, D. Griffiths: "C. Rusz głową!". Helion, Gliwice, 2013.
 
 
Informatyka 1 - wykład
(Elektrotechnika, sem. II, studia niestacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Poprawa zaliczenia wykładu:
Literatura:
 1. B. Pochopień: "Arytmetyka systemów cyfrowych". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów". PWN, Warszawa, 2007.
 3. W. Stallings: "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność". WNT, Warszawa, 2004.
 4. A. Tanenbaum: "Strukturalna organizacja systemów komputerowych". Helion, Gliwice, 2006.
 5. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?". PWN, Warszawa, 2007.
 6. K. Wojtuszkiewicz: "Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy". PWN, Warszawa, 2007.
 7. A.S. Tanenbaum: "Systemy operacyjne. Wydanie III". Helion, Gliwice, 2010.
 8. W. Stallings: "Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy". Mikom, Warszawa, 2006.
 9. A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: "Sieci komputerowe. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2012.
 10. W. Malina, M. Szwoch: "Metodologia i techniki programowania". PWN, Warszawa, 2008.
 11. P. Wróblewski: "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania". Helion, Gliwice, 2009.
 12. A. Drozdek: "C++. Algorytmy i struktury danych". Helion, Gliwice, 2004.
 13. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 
 
Informatyka 1 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. II, studia niestacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Prezentacja
1.
(07.03.2014)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 56 kB) (PDF, 78 kB)
(PDF_4na1, 70 kB) Prace domowe
Środowisko Microsoft Visual C++. Język C - ogólna struktura programu. INF01Z
(PDF, 438 kB)
-
2.
(14.03.2014)
Język C - operacje we-wy, zmienne, typy i nazwy zmiennych, operatory i wyrażenia arytmetyczne, funkcje matematyczne. INF02
(PDF, 246 kB)
-
3.
(21.03.2014)
4.
(04.04.2014)
Język C - operatory relacyjne i logiczne, wyrażenia logiczne, instrukcja warunkowa if, zagnieżdżanie if-else, operator warunkowy, instrukcja switch, operatory bitowe. INF03Z
(PDF, 219 kB)
-
5.
(11.04.2014)
Język C - instrukcje iteracyjne for, while i do ... while, zagnieżdżanie pętli for, instrukcje continue, break, i goto. INF04Z
(PDF, 169 kB)
(PDF, 126 kB)
(PDF_4na1, 108 kB)
6.
(25.04.2014)
Kolokwium nr 1. - -
Język C - tablice jednowymiarowe. INF05Z
(PDF, 123 kB)
(PDF, 92 kB)
(PDF_4na1, 82 kB)
7.
(09.05.2014)
Język C - tablice dwuwymiarowe, operacje na tablicach, łańcuchy znaków. INF06Z
(PDF, 152 kB)
(PDF, 81 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)
8.
(16.05.2014)
Język C - funkcje. INF07Z
(PDF, 140 kB)
(PDF, 84 kB)
(PDF_4na1, 79 kB)
9.
(30.05.2014)
Kolokwium nr 2. - -
Język C - przekazywanie parametrów do funkcji, rekurencja. INF08Z
(PDF, 107 kB)
(PDF, 101 kB)
(PDF_4na1, 90 kB)
10.
(13.06.2014)
Język C - struktury, pola bitowe, unie. INF09Z
(PDF, 123 kB)
(PDF, 78 kB)
(PDF_4na1, 71 kB)
(INF09Z_01)


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, Gliwice, 2009.
 4. S. Summit: "Programowanie w języku C. FAQ". Helion, Gliwice, 2003.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. K.N. King: "Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2011.
 7. S. Oualline: "Język C. Programowanie". Helion, Gliwice, 2003.
 8. S.G. Kochan: "Język C. Wprowadzenie do programowania". Helion, Gliwice, 2005.
 9. D. Griffiths, D. Griffiths: "C. Rusz głową!". Helion, Gliwice, 2013.


Ostatnia aktualizacja: 9 września 2014
Jarosław Forenc