Start
Nauka
Publikacje
Dydaktyka
Konsultacje
Ogłoszenia
Linki
Archiwum
English

Zajęcia prowadzone w semestrze ZIMOWYM 2014/2015Materiały dydaktyczne umieszczane na stronach WWW
w poprzednich latach znajdują się w ArchiwumStudia stacjonarne:

Poniedziałek:
10:15 - 11:45     Informatyka 2 - prac, sem. 3 ED, gr. PS1, WE-110

Środa:
08:30 - 10:00     Informatyka 2 - prac, sem. 3 ED, gr. PS2, WE-110
14:05 - 15:35     Technologie informacyjne - prac., sem. 1 ED, gr. PS5, WE-110

Czwartek:
08:30 - 10:00     Informatyka 2 - prac, sem. 3 ED, gr. PS3, WE-110
12:15 - 14:00     Informatyka 2 - wykład, sem. 3 ED, WE-Aula III

Studia niestacjonarne:

Sobota:
09:50 - 12:25     Technologie informacyjne - prac, sem. 1 ED, gr. PS1, WE-110
12:30 - 15:05     Technologie informacyjne - prac, sem. 1 ED, gr. PS2, WE-110

 
 
WAŻNE !!!
 
 
Informatyka 2 - wykład
(Elektrotechnika, sem. III, studia stacjonarne)

Slajdy z wykładu:
Zaliczenie wykładu nr 1 (EK2+EK3):
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Reese: "Wskaźniki w języku C. Przewodnik". Helion, Gliwice, 2014.
 4. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 5. B. Stroustrup: "Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++". Helion, Gliwice, 2010.
 6. B. Eckel: "Thinking in C++. Edycja polska". Helion, Gliwice, 2002.
 7. A.S. Tanenbaum: "Systemy operacyjne. Wydanie III". Helion, Gliwice, 2010.
 8. W. Stallings: "Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy". Mikom, Warszawa, 2006.
 9. A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: "Sieci komputerowe. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2012.
 10. K. Krysiak: "Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2005.
 
 
Informatyka 2 - pracownia
(Elektrotechnika, sem. III, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(PS1: 29.09)
(PS2: 01.10)
(PS3: 02.10)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 60 kB) (PDF, 88 kB)
(PDF_4na1, 72 kB)
Prace domowe
Zaawansowane operacje wejścia-wyjścia w języku C. INF21
(PDF, 118 kB)
-
2.
(PS1: 06.10)
(PS2: 08.10)
(PS3: 09.10)
Pliki tekstowe w języku C. INF22
(PDF, 119 kB)
(pomiar.txt)
(pesel.txt)
3.
(PS1: 13.10)
(PS2: 15.10)
(PS3: 16.10)
Pliki binarne w języku C. INF23
(PDF, 113 kB)
(dane.dat)
(pomiar.dat) (hdd.dat)

Zadania
(czujnik.dat)
4.
(PS1: 20.10)
(PS2: 22.10)
(PS3: 23.10)
Wskaźniki. Dynamiczny przydział pamięci w języku C. INF24
(PDF, 179 kB)
(p1.txt)
(p2.txt)
5.
(PS1: 27.10)
(PS2: 29.10)
(PS3: 30.10)
Kolokwium nr 1. - RLC.dat
6.
(PS1: 03.11)
(PS2: 05.11)
(PS3: 06.11)
Operacje wejścia-wyjścia w języku C++. Sterowanie formatem, manipulatory. INF25
(PDF, 123 kB)
-
7.
(PS1: 17.11)
(PS2: 12.11)
(PS3: 13.11)
Programowanie obiektowe w języku C++: klasy i obiekty, dane i funkcje składowe klasy, prawa dostępu do składników klasy, konstruktory i destruktory. INF26
(PDF, 138 kB)
-
8.
(PS1: 24.11)
(PS2: 19.11)
(PS3: 20.11)
Programowanie obiektowe w języku C++: funkcje zaprzyjaźnione, przeładowanie operatorów. INF27
(PDF, 113 kB)
-
9.
(PS1: 01.12)
(PS2: 26.11)
(PS3: 27.11)
Programowanie obiektowe w języku C++: zaawansowane operacje. Dynamiczny przydział pamięci w języku C++. INF28
(PDF, 72 kB)
-
10.
(PS1: 08.12)
(PS2: 03.12)
(PS3: 04.12)
Kolokwium nr 2. - -
11.
(PS1: 15.12)
(PS2: 10.12)
(PS3: 11.12)
Tryb graficzny systemu Windows - podstawy obsługi wybranego środowiska programistycznego. INF29
(PDF, 134 kB)
-
12.
(PS1: 22.12)
(PS2: 17.12)
(PS3: 18.12)
Tworzenie interfejsu użytkownika w trybie graficznym systemu Windows. INF30
(PDF, 89 kB)
-
13.
(PS1: 12.01)
(PS2: 14.01)
(PS3: 15.01)
Operacje na tekstach w języku C++. Klasa string. INF31
(PDF, 172 kB)
PDF
PDF_4na1
14.
(PS1: 19.01)
(PS2: 21.01)
(PS3: 22.01)
Obsługa plików w języku C++. INF32
(PDF, 139 kB)
(pomiar.txt) (hdd.dat)
15.
(PS1: 26.01)
(PS2: 28.01)
(PS3: 29.01)
Zaliczenie zajęć. - -


Środowisko Turbo C++:
Dodatkowe pliki:
Rozwiązania zadań z kolokwium nr 1:
Poprawa kolokwium nr 1 i 2 - OSTATNIA szansa:
Programy bonusowe:
Literatura:
 1. S. Prata: "Język C. Szkoła programowania. Wydanie V". Helion, Gliwice, 2006.
 2. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II". Helion, Gliwice, 2010.
 3. R. Reese: "Wskaźniki w języku C. Przewodnik". Helion, Gliwice, 2014.
 4. R. Wileczek: "Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows". Helion, 2009.
 5. J. Grębosz: "Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2". Edition 2000, Kraków, 2008.
 6. B. Stroustrup: "Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++". Helion, Gliwice, 2010.
 7. B. Eckel: "Thinking in C++. Edycja polska". Helion, Gliwice, 2002.
 8. S. Prata: "Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI". Helion, Gliwice, 2012.
 9. J. Matulewski: "C++ Builder i Turbo C++. Podstawy". Helion, Gliwice, 2006.
 
 
Technologie informacyjne - pracownia
(Elektrotechnika, sem. I, studia stacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(01.10.2014)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 65 kB) (PDF, 109 kB)
(PDF_4na1, 87 kB)
BHP na stanowisku pracy z komputerem. Licencje oprogramowania. Prawo autorskie i regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Pozycyjne systemy liczbowe. - (PDF, 182 kB)
(PDF_4na1, 169 kB)

Zadania nr 1
2.
(08.10.2014)
Jednostki i kodowanie informacji. Reprezentacja wartości liczbowych w systemach komputerowych. TI04
(PDF, 321 kB)

TI05
(PDF, 600 kB)
(PDF, 470 kB)
(PDF_4na1, 467 kB)

Zadania nr 2

(KODY.ZIP, 291 kB)
(IEEE754.ZIP, 1013 kB)
3.
(15.10.2014)
Sprawdzian nr 1. - -
- - -
4.
(22.10.2014)
Przetwarzanie tekstów. Reguły wprowadzania tekstu. Formatowanie znaków i akapitów. Zastosowanie tabulatorów. Wzory. Tabele. - (PDF, 389 kB)
(PDF_4na1, 371 kB)

Zadania nr 4
prac4.docx
prac4_wzor.pdf
sprawozdanie_wzor.pdf
5.
(29.10.2014)
Przetwarzanie tekstów. Tworzenie dokumentu w oparciu o style. Automatyczne numerowanie rysunków i tabel. Generowanie spisu treści, rysunków i tabel. - (PDF, 305 kB)
(PDF_4na1, 299 kB)

Zadania nr 5
prac5.docx
prac5_wzor.pdf

Opis rozwiązania
6.
(05.11.2014)
Sprawdzian nr 2 - -
Arkusze kalkulacyjne. Wprowadzanie danych do arkusza. Formatowanie arkusza. Proste wzory obliczeniowe. - -
7.
(12.11.2014)
Arkusze kalkulacyjne. Formuły. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. Operacje na macierzach. Operacje na liczbach zespolonych. - (PDF, 278 kB)
(PDF_4na1, 266 kB)

prac7_excel.xlsx
8.
(19.11.2014)
Arkusze kalkulacyjne. Funkcje logiczne. Wykresy. - (PDF, 310 kB)
(PDF_4na1, 305 kB)

prac8_excel.xlsx
RLC.txt
9.
(26.11.2014)
Sprawdzian nr 3 - -
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych. Umieszczanie rysunków, wykresów, autokształtów i pól tekstowych na slajdach. - (PDF, 244 kB)
(PDF_4na1, 236 kB)

Zadania nr 9
10.
(03.12.2014)
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Zasady poprawnie zbudowanej prezentacji. - -
11.
(10.12.2014)
Matlab. Wprowadzanie poleceń, zmiennych i liczb. Operatory i wyrażenia arytmetyczne. TI10
(PDF, 210 kB)
-
12.
(17.12.2014)
Matlab. Wprowadzanie i generowanie macierzy. Operacje macierzowe i tablicowe. Rozwiązywanie układów równań. Wielomiany. Skrypty i funkcje. TI11
(PDF, 159 kB)

TI12
(PDF, 128 kB)
-
13.
(14.01.2015)
Matlab. Grafika dwu- i trójwymiarowa. TI13
(PDF, 753 kB)
-
14.
(21.01.2015)
Sprawdzian nr 4 - -
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Przygotowanie własnej prezentacji. - (PDF, 43 kB)
(PDF_4na1, 40 kB)
15.
(28.01.2015)
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Przedstawienie prezentacji. - -


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. A. Żarowska, W. Węglarz: "ECDL na skróty". PWN, Warszawa, 2011.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów". PWN, Warszawa, 2007.
 3. A. Jaronicki: "ABC MS Office 2007 PL". Helion. Gliwice, 2008.
 4. S. Basham: "Word 2007 PL. Seria praktyk". Helion, Gliwice, 2009.
 5. J. Walkenbach: "Excel 2007 PL. Biblia". Helion, Gliwice, 2007.
 6. M. Stachurski, W. Treichel: "Matlab dla studentów. Ćwiczenia, zadania, rozwiązania". Witkom, Warszawa, 2009.
 7. R. Pratap: "MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów". PWN, Warszawa, 2010.
 8. R. Zimek: "PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik". Helion, Gliwice, 2008.
 9. P. Lenar: "Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych". Helion, Gliwice, 2011.
 
 
Technologie informacyjne - pracownia
(Elektrotechnika, sem. I, studia niestacjonarne)

Instrukcje/prezentacje:

Pracownia
(data)
Temat Instrukcja Inne
1.
(04.10.2014)
Program przedmiotu. Literatura. Zaliczenie. Regulamin pracowni. (PDF, 65 kB) -
BHP na stanowisku pracy z komputerem. Licencje oprogramowania. Prawa autorskie i regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Podstawy technik informatycznych. Jednostki i kodowanie informacji. Reprezentacja wartości liczbowych w systemach komputerowych. TI04
(PDF, 321 kB)
(KODY.ZIP)


TI05
(PDF, 600 kB)
(IEEE754.ZIP)
(PDF, 655 kB)
(PDF_4na1, 621 kB)

Zadania nr 1
2.
(11.10.2014)
Sprawdzian nr 1. - -
Przetwarzanie tekstów. Reguły wprowadzania tekstu. Formatowanie znaków, akapitów i stron. Zastosowanie tabulatorów. Formatowanie nagłówka i stopki. Wypunktowanie i numerowanie. Tabele. - (PDF, 587 kB)
(PDF_4na1, 564 kB)

Zadania nr 2

podanie-wzor.pdf prac2.doc prac2_2.pdf prac2_3.pdf
3.
(18.10.2014)
Przetwarzanie tekstów. Wzory. Wstawienie grafiki do dokumentu. Tworzenie dokumentu w oparciu o style. Automatyczne numerowanie rysunków i tabel. Generowanie spisu treści, rysunków i tabel. - (PDF, 259 kB)
(PDF_4na1, 252 kB)

Zadania nr 3

prac3.docx
prac3-wzor.pdf
4.
(08.11.2014)
Sprawdzian nr 2 - -
Arkusze kalkulacyjne. Wprowadzanie danych do arkusza. Formatowanie arkusza. Proste wzory obliczeniowe. Formuły. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. Praca z wieloma arkuszami. - (PDF, 119 kB)
(PDF_4na1, 116 kB)

prac4_excel.xlsx
5.
(15.11.2014)
Arkusze kalkulacyjne. Operacje na liczbach zespolonych i macierzach. Funkcje logiczne. Wykresy. - (PDF, 514 kB)
(PDF_4na1, 501 kB)

prac5_excel.xlsx
RLC.txt
6.
(29.11.2014)
Sprawdzian nr 3 - -
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych. Umieszczanie rysunków, wykresów, autokształtów i pól tekstowych na slajdach. Zasady poprawnie zbudowanej prezentacji. - (PDF, 871 kB)
(PDF_4na1, 855 kB)

Zadania nr 6
7.
(06.12.2014)
Matlab. Wprowadzanie poleceń, zmiennych i liczb. Operatory i wyrażenia arytmetyczne. Wprowadzanie i generowanie macierzy. Operacje macierzowe i tablicowe. Rozwiązywanie układów równań. TI10
(PDF, 210 kB)

TI11
(PDF, 159 kB)
-
8.
(20.12.2014)
Matlab. Wielomiany. Skrypty i funkcje. Grafika dwu- i trójwymiarowa. TI12
(PDF, 128 kB)

TI13
(PDF, 753 kB)
-
9.
(17.01.2015)
Sprawdzian nr 4 - -
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Przygotowanie własnej prezentacji. - (PDF, 43 kB)
(PDF_4na1, 41 kB)
10.
(24.01.2015)
Grafika menedżerska i prezentacyjna. Przedstawienie prezentacji. - -


Dodatkowe pliki:
Literatura:
 1. A. Żarowska, W. Węglarz: "ECDL na skróty". PWN, Warszawa, 2011.
 2. S. Gryś: "Arytmetyka komputerów". PWN, Warszawa, 2007.
 3. A. Jaronicki: "ABC MS Office 2007 PL". Helion. Gliwice, 2008.
 4. S. Basham: "Word 2007 PL. Seria praktyk". Helion, Gliwice, 2009.
 5. J. Walkenbach: "Excel 2007 PL. Biblia". Helion, Gliwice, 2007.
 6. M. Stachurski, W. Treichel: "Matlab dla studentów. Ćwiczenia, zadania, rozwiązania". Witkom, Warszawa, 2009.
 7. R. Pratap: "MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów". PWN, Warszawa, 2010.
 8. R. Zimek: "PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik". Helion, Gliwice, 2008.
 9. P. Lenar: "Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych". Helion, Gliwice, 2011.


Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2015
Jarosław Forenc